پیام خود را بنویسید
دوره 9، شماره 4 - ( فصل‌نامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 198-178 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rashidi Molkesari P, Gorgani Firoozjaei M, Tabatabaei S, Chaharaghran F. Comparative Study of Musculoskeletal Disorders and Quality of Life between Traditional and Semi-modern Paddy Farmers of Gilan. Iran J Ergon. 2022; 9 (4) :178-198
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-865-fa.html
رشیدی ملکسری پری‌چهر، گرگانی فیروزجائی محسن، طباطبایی شهناز، چهاراقران فاطمه. بررسی مقایسه‌ای اختلالات اسکلتی- عضلانی و کیفیت زندگی بین شالی‌کاران سنتی و نیمه مدرن گیلانی. مجله ارگونومی. 1400; 9 (4) :198-178

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-865-fa.html


1- کارشناس ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
3- دانشیار، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- کارشناس ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، fchaharaghran@yahoo.com
چکیده:   (1286 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی و پایین بودن سطح کیفیت زندگی از رایج ترین اختلالات و مشکلات در بین شالی‌کاران دنیا می‌باشند. شالیکاران در معرض وضعیت‌های بدنی نامناسب، ساعات کار طولانی و شرایط پر تنش محیطی هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه‌ای انواع روش‌های شالی‌کاری بر شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و کیفیت زندگی شالی‌کاران گیلانی می‌باشد.

روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بوده  و از میان جامعه شالی‌کاران، 150 نفر به عنوان گروه نمونه (100 شالی‌کار سنتی و 50 شالی‌کار نیمه مدرن) در نظر گرفته شدند. ابزار  مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های دموگرافیک، نوردیک (NMQ)، کیفیت زندگی لانکشایر (94 سألی) بوده و تمامی تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS  نسخه 25 و در سطح معنی داری 95% انجام پذیرفت.

یافتهها: شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در نواحی گردن، تحتانی پشت، شانه، در شالی‌کاران سنتی در مقایسه با نیمه مدرن بیشتر بوده و بین آن‌ها در نواحی فوق‌الذکر تفاوت معنی‌داری وجود داشت. همچنین مشخص شد شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و نوع شالی‌کاری در کیفیت زندگی شالی‌کاران مؤثر نبوده است.

نتیجه‌گیری: اختلالات اسکلتی- عضلانی در قسمت تحتانی پشت بیانگر وضعیت بدنی نامناسب در حین شالی‌کاری و شرایط کاری پرتنش شالی‌کاران می‌باشد.

 
متن کامل [PDF 1196 kb]   (197 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اختلالات اسکلتی-عضلانی
دریافت: 1400/11/2 | پذیرش: 1400/12/10 | انتشار الکترونیک: 1400/12/10

فهرست منابع
1. Bolghanabadi S, Pour M, Dehghan H. The relation between shift work, fatigue and sleepiness and accidents among workers in sugar factory. J Occup Hyg Eng 2014; 1(3): 45-52.
2. Vijendren A, Yung M, Sanchez J, Duffield K. Occupational musculoskeletal pain amongst ENT surgeons–are we looking at the tip of an iceberg? J Laryngol Otol 2016; 130(5): 490-6. [DOI]
3. Choobineh A, Tabatabaee SH, Behzadi M. Musculoskeletal problems among workers of an Iranian sugar-producing factory. Int J Occup Saf Ergon 2009; 15(4): 419-24. [DOI]
4. Gorgi Z, Assadollahi Z, Ghaffarian A, Rezaeian M. The prevalence of musculoskeletal disorders in the employees of office systems at Rafsanjan University of Medical Sciences in 2012. J Rafsanjan Univ Med Sci . 2014; 12(12): 991-1002. [In Persian].
5. Smith DR, Omori T, Mizutani T, Yamagata Z. Hand dermatitis and musculoskeletal disorders among female nursing students in Japan. Alcohol 2002; 55: 69.
6. Tayyari F, Smith JL. Occupational ergonomics: principles and applications. 1997th ed. ‎New York, NY: Springer; 1997.
7. Bernard BP, Putz-Anderson V. Musculoskeletal disorders and workplace factors; a critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back; 1997. [Google Scholar]
8. Ahmadi O, Gholamnia R, Alizadeh SS, Rasoulzadeh Y, Damenab Pouria S. Prevalence of musculoskeletal disorders among farmers in eastern Azerbaijan, Iran. Indian J Sci Technol 2015; 8(28): 1-6. [DOI]
9. Amiri F, Motamedzade M, Karami M, Karami YA. Musculoskeletal disorders and related factors in agriculture Asadabad city in 2015. J Occup Environ Health 2016; 2(2): 135-42. [In Persian]. [Google Scholar]
10. Narain K, Mahanta J, Dutta R, Dutta P. Paddy field dermatitis in Assam: a cercarial dermatitis. J Commun Dis 1994; 26(1): 26-30. [PMID]
11. Smith DR, Mihashi M, Adachi Y, Koga H, Ishitake T. A detailed analysis of musculoskeletal disorder risk factors among Japanese nurses. J Safety Res 2006; 37(2): 195-200. [DOI]
12. Zamanian Z, Salimian Z, Daneshmandi H, AliMohammadi Y. The reba technique ergonomic assessment of musculoskeletal disorders risk level among midwives of Shiraz State Hospitals. Nurs Midwifery J 2014; 12(1): 24-18. [In Persian]. [Google Scholar]
13. Jafari Roodbandi A, Dneshvar S, Sadeghi M, Barsam T, Moghadam Rahimi S, Feyzi V. The prevalence of musculoskeletal disorders and its contributing factors in farmers of Zarand in 2010-2011. J Occup Hyg Eng 2015; 2(2): 23-32.
14. Hooshyar A, Fallah H, Zare H, Halvani G. Determine of prevalence of musculoskeletal disorders and risk assessment with PATH method on Estahban fig orchard workers. Occup Med 2018; 10(2): 51-61. [Google Scholar]
15. Mallahi N, Kalteh HO, Amouzadeh E, Yazdani Cherati J, Etemadinezhad S. Investigating the prevalence of musculoskeletal disorders and related factors in paddy farmers. J Mazandaran Univ Med Sci 2021; 31(200): 81-9. [In Persian]. [Google Scholar]
16. Sadeghzadeh M, Allahyari MS, Ansari MH. Analysis of sustainability assets of paddy systems in Rasht city. Rural Development Strategies 2014; 1(2): 85-97. [In Persian].
17. Maruyama K, Kato H, Araki H. Mechanized production of F1 seeds in rice by mixed planting. JARQ (Japan) 1991; 24(4): 243-52.
18. Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering-Sørensen F, Andersson G, et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Appl Ergon 1987; 18(3): 233-7. [DOI]
19. Ozgoli G, Bathaei A, Mirmohamadali M, Alavi Majd M. Musculoskeletal symptoms assessment among midwives, Hamedan, 2002. Iran Occup Health 2006; 3(1-2): 37-42. [In Persian]. [DOI]
20. Shokati B, YektaKooshali MH, Zareiyan A, Akbari Negad S, Soroush A. The prevalence of work-related musculoskeletal disorders among X-ray radiographers those working in radiology centers of the hospitals affiliated in AJA University of Medical Sciences: A cross-sectional study. MCS 2018; 4(3): 198-206. [In Persian]. [Google Scholar]
21. Tabatabaei S, Khani Jazani R, Kavousi A, Azhdardor M. Relationship between musculoskeletal disorders and quality of life in employees of selected hospitals in Golestan Province. J Health Res Commun 2017; 3(1): 45-56. [In Persian]. [Google Scholar]
22. Kabirmokamelkhah E, Aghilinejad M, Bahramiahmadi A, Nasir Kashani MH, Abbaszade S, Daiemi M. Role of paddy in the development of Lower limbs musculoskeletal disorders in Iranian rice farmers. JIMC 2016; 33(1): 21-6. [In Persian].
23. Osborne A, Blake C, Meredith D, Kinsella A, Phelan J, McNamara J, et al. Work‐related musculoskeletal disorders among Irish farm operators. Am J Ind Med 2013; 56(2): 235-42. [DOI]
24. Momeni Z, Choobineh A, Razeghi M, Ghaem H, Azadian F, Daneshmandi H. Work-related musculoskeletal symptoms among agricultural workers: a cross-sectional study in Iran. J Agromedicine 2020; 25(3): 339-48. [DOI]
25. Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions. Bull World Health Organ 2003; 81(9): 646-56. [DOI:Not found] [PMID] [Article] [Google Scholar]
26. Walker‐Bone K, Palmer K. Musculoskeletal disorders in farmers and farm workers. Occup Med (Lond) 2002; 52(8): 441-50. [DOI]
27. Kabirmokamelkhah E, Aghilinejad M, Bahrami Ahmadi A, Nasiri Kashani MH, Abbaszadeh S, Daemi M. Role of rice farming on musculoskeletal disorders development in lower limbs of Iranian rice farmers. JIMC 2015; 33(1): 21-6. [In Persian].
28. Ojha P, Kwatra S. Development of MSD among the farm women involved in traditional and mechanized method of rice cultivation of northern India. IJTK 2016; 15(1): 162-6.
29. Roux CH, Guillemin F, Boini S, Longuetaud F, Arnault N, Hercberg S, et al. Impact of musculoskeletal disorders on quality of life: an inception cohort study. Ann Rheum Dis 2005; 64(4): 606-11. [DOI]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb