پیام خود را بنویسید
دوره 9، شماره 2 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 106-95 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 195180


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Barakat S, Dehghan H, Ebrahimi H, Moradi B. Investigation of Subjective Thermal Sensation and Its Relationship with Stress, Anxiety, Depression and Cognitive Function of Students of Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Ergon 2021; 9 (2) :95-106
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-827-fa.html
برکات سمیرا، دهقان حبیب الله، ابراهیمی حسین، مرادی بهنام. بررسی احساس حرارتی ذهنی و ارتباط آن با استرس، اضطراب، افسردگی و عملکرد شناختی دانشجویان. مجله ارگونومی 1400; 9 (2) :106-95

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-827-fa.html


1- کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3- کارشناسی ارشد، گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، b.moradi@sbmu.ac.ir
چکیده:   (1919 مشاهده)
زمینه و هدف: احساس حرارتی حسی مستقیم از درجه حرارت هوا نیست، بلکه به چگونگی احساس افراد و تجربه حسی و پدیده روانی مربوط است که می‌تواند بر عملکرد، بهره‌وری، نگرش و احساس رضایت آنان تأثیرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین احساس حرارتی ذهنی و ارتباط آن با استرس، اضطراب، افسردگی و عملکرد شناختی دانشجویان انجام شد.
روش کار: مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر روی ۱۶۷ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فصل زمستان (اواسط دی ماه تا آخر بهمن ماه) سال 1397 انجام شد. احساس حرارتی ذهنی دانشجویان در یک مقیاس هفت نقطه‌ای و دمای محیط و رطوبت در اتاق مربوط به هر دانشجو اندازه‌گیری شد. برای سنجش استرس، اضطراب از پرسشنامه DASS-42 و عملکرد شناختی از دستگاه "Reaction Timer" استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان به ترتیب ۴۰، ۴۷/۳ و ۴۱/۳ درصد بود. میانگین دمای محیط خوابگاه C
° ۲۰/۳۲۶، میانگین رطوبت نسبی ۵۶/۷۸ و احساس حرارتی ذهنی ۲۹/۹ درصد دانشجویان از دمای محیط در مقیاس خنثی بود. ارتباط معنی‌داری بین احساس حرارتی ذهنی دانشجویان با استرس، اضطراب و میانگین زمان واکنش تشخیصی، انتخابی رنگ‌ها، انتخابی صداها، تعداد خطاها در بخش تشخیصی و انتخابی صدا به دست آمد.
نتیجه‌گیری: زمانی که احساس حرارتی ذهنی دانشجویان فاقد احساس حرارتی خنثی باشد و در سطوح مختلف احساس گرما یا سرما قرار بگیرد، بر استرس، اضطراب و آزمون های زمان واکنش (زمان واکنش تشخیصی، زمان واکنش تشخیصی رنگ ها و صداها) تأثیر منفی دارد؛ به طوری که استرس، اضطراب، مدت زمان واکنش به محرک ها و تعداد خطاها افزایش می یابد. همچنین احساس ذهنی دانشجویان از دمای محیط اطراف خود به عنوان فاکتوری بسیار مهم و تأثیرگذار به دست آمد؛ زیرا علاوه بر اینکه بر استرس و اضطراب مؤثر بود، بر زمان واکنش تشخیصی و انتخابی آنان نیز تأثیر به سزایی داشت.
 
متن کامل [PDF 650 kb]   (1195 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1400/4/11 | پذیرش: 1400/6/12 | انتشار الکترونیک: 1400/6/30

فهرست منابع
1. Ivanov M. Reliability of the results from unplanned subjective assessment of the indoor air quality and thermal comfort parameters in small lecture room. Energy Procedia. 2016;85:295-302. [Article] [DOI] [Google Scholar]
2. Mohamed S, Srinavin K. Forecasting labor productivity changes in construction using the PMV index. Int J Ind Ergon. 2005;35(4):345-51. [DOI] [Google Scholar]
3. Maiti R. PMV model is insufficient to capture subjective thermal response from Indians. Int J Ind Ergon. 2014;44(3):349-61. [DOI] [Google Scholar]
4. Mendes A, Bonassi S, Aguiar L, Pereira C, Neves P, Silva S, Mendes D, Guimarães L, Moroni R, Teixeira JP. Indoor air quality and thermal comfort in elderly care centers. Urban Climate. 2015;14:486-501. [Article] [DOI] [Google Scholar]
5. Krüger EL, Zannin PH. Acoustic, thermal and luminous comfort in classrooms. Build Environ. 2004;39 (9):1055-63. [DOI] [Google Scholar]
6. Tamm M, Jakobson A, Havik M, Burk A, Timpmann S, Allik J, Ööpik V, Kreegipuu K. The compression of perceived time in a hot environment depends on physiological and psychological factors. Quarterly J Experiment Psychol. 2014;67(1):197-208. [Article] [DOI] [Google Scholar]
7. McMorris T, Swain J, Smith M, Corbett J, Delves S, Sale C, Harris RC, Potter J. Heat stress, plasma concentrations of adrenaline, noradrenaline, 5-hydroxytryptamine and cortisol, mood state and cognitive performance. Int J Psychophysiol. 2006; 61(2):204-15. [DOI] [Google Scholar]
8. Abbasi M, Pourhossein M, Mohammadi H, Golbabaei F. A review on the effect of heat stresses on cognitive functions. JHSW. 2020;10(3):251-262. [Google Scholar]
9. Bar-Tal Y, Shrira A, Keinan G. The effect of stress on cognitive structuring: A cognitive motivational model. Personal Soc Psychol Rev. 2013;17(1):87-99. [DOI] [Google Scholar]
10. Bucsuházy K, Semela M. Case study: Reaction time of children according to age. Procedia Eng. 2017;187:408-13. [Article] [DOI] [Google Scholar]
11. Balazova I, Clausen G, Wyon DP. The influence of exposure to multiple indoor environmental parameters on human perception, performance and motivation. In Proceedings of CLIMA 2007. [Article] [Google Scholar]
12. Mihai T, Iordache V. Determining the indoor environment quality for an educational building. Energy Procedia. 2016;85:566-74. [Article] [DOI] [Google Scholar]
13. Badran DH, Al Ali MH, Duaibis RB, Amin WM. Burnout among clinical dental students at Jordanian universities. EMHJ-Eastern Mediterranean Health J. 2010; 16 (4), 434. [Article] [Google Scholar]
14. Ramazani S, Aramjoo H, Ramazani A, Hajipoor R, Naseri M. Survey of stress, anxiety and depression in paramedical students of Birjand University of Medical Sciences, 2016. Horizons Med Educ Dev. 2020;11(1):5-14. [DOI] [Google Scholar]
15. Mohebian M, Dadashi M, Motamed N, Safdarian E. Evaluation of Depression, Anxiety, Stress levels and Stressors among Dental Students of Zanjan University of Medical Sciences in Academic Year of 2015. J Med Educ. 2017;10(26):108-22. [Article] [Google Scholar]
16. Gammon J, Morgan-Samuel H. A study to ascertain the effect of structured student tutorial support on student stress, self-esteem and coping. Nurse Educ Pract. 2005;5(3):161-71. [DOI] [Google Scholar]
17. Jacquot CM, Schellen L, Kingma BR, van Baak MA, van Marken Lichtenbelt WD. Influence of thermophysiology on thermal behavior: the essentials of categorization. Physiology & behavior. 2014; 128:180-7. [DOI]
18. Olesen BW, Parsons KC. Introduction to thermal comfort standards and to the proposed new version of EN ISO 7730. Energy Build. 2002;34(6):537-48. [DOI] [Google Scholar]
19. Pooravari M, Dehghani M, Salehi S, Habibi M. Confirmatory factor analysis of Persian version of Depression, Anxiety and Stress (DASS-42): Non-clinical sample. Razavi Int J Med. 2017;5(4).
20. Khan MH, Pao W. Thermal comfort analysis of PMV model prediction in air conditioned and naturally ventilated buildings. Energy Procedia. 2015;75:1373-9. [DOI] [Google Scholar]
21. Fawzy M, Hamed SA. Prevalence of psychological stress, depression and anxiety among medical students in Egypt. Psychiatry Res. 2017;255:186-94. [DOI] [Google Scholar]
22. Wahed WY, Hassan SK. Prevalence and associated factors of stress, anxiety and depression among medical Fayoum University students. Alexandria J Med. 2017;53(1):77-84. [DOI] [Google Scholar]
23. Beiter R, Nash R, McCrady M, Rhoades D, Linscomb M, Clarahan M, Sammut S. The prevalence and correlates of depression, anxiety, and stress in a sample of college students. J Affect Disord. 2015;173:90-6. [DOI] [Google Scholar]
24. Bayram N, Bilgel N. The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008;43(8):667-72. [DOI] [Google Scholar]
25. Ebrahimi H, Barakat S, Moradi B, Dehghan H, Sheykhdarani S. Assessment of Thermal Comfort within Dormitory of Isfahan University of Medical Sciences Based on ASHRAE Standard. Int J Occup Hyg. 2020;12(1):1-9. [Google Scholar]
26. Hancock PA, Vasmatzidis I. Effects of heat stress on cognitive performance: the current state of knowledge. International Journal of Hyperthermia. 2003 Jan 1;19(3):355-72. [Article] [DOI] [Google Scholar]
27. Pilcher JJ, Nadler E, Busch C. Effects of hot and cold temperature exposure on performance: a meta-analytic review. Ergonomics. 2002;45(10):682-98. [DOI] [Google Scholar]
28. Golbabaei F, Mazloumi A, Mamhood Khani S, Kazemi Z, Hosseini M, Abbasinia M, Fahang Dehghan S. The effects of heat stress on selective attention and reaction time among workers of a hot industry: application of computerized version of stroop test. Health Safety Work. 2015;5(1):1-0. [Google Scholar]
29. Johansson E, Emmanuel R. The influence of urban design on outdoor thermal comfort in the hot, humid city of Colombo, Sri Lanka. Int J Biometeorol. 2006;51(2):119-33. [DOI] [Google Scholar]
30. Alfano FR, Ianniello E, Palella BI. PMV-PPD and acceptability in naturally ventilated schools. Build Environ. 2013;67:129-37. [DOI] [Google Scholar]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb