پیام خود را بنویسید
دوره 7، شماره 3 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1398 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 74-66 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shoja E, Choupani A, Gharaee M, Ghanbari M. Feasibility of using WERA Method to Assess Ergonomic Risk of Musculoskeletal Disorders. Iran J Ergon 2019; 7 (3) :66-74
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-658-fa.html
شجاع اسماعیل، چوپانی علی، قرائی معصومه، قنبری محسن. امکان‌سنجی استفاده از روش WERA در ارزیابی ریسک ارگونومیک ابتلا به اختلالات اسکلتی‌-عضلانی. مجله ارگونومی. 1398; 7 (3) :66-74

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-658-fa.html


1- مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران
2- مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران ، choupania2@gmail.com
3- کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران
4- کارشناس، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
چکیده:   (7750 مشاهده)

زمینه و هدف: استفاده از ابزار مناسب جهت ارزیابی ریسک ارگونومیک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی، نقش مهمی در کنترل این مخاطرات و تأمین سلامت نیروی کار دارد. هدف از این مطالعه، امکان‌سنجی به‌کارگیری روش WERA (ارزیابی ریسک ارگونومیک محیط کار) به‌منظور ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی‌-عضلانی از طریق بررسی همبستگی آن با روش QEC (ارزیابی سریع مواجهه) بود.
روش­ کار: این مطالعه توصیفی‌‌تحلیلی روی ۷۲ نفر از کارکنان بخش‌های کارگاهی یک صنعت آجرپزی مدرن در مشاغل مختلف انجام شد. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه نوردیک جهت بررسی شیوع اختلالات ‌اسکلتی-عضلانی در ۱۲ ماه گذشته و دو روش WERA و QEC برای ارزیابی ریسک ارگونومیک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی بودند. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ تحلیل شد.
یافته‌ها: شیوع اختلالات در پشت، شانه‌ها، گردن و مچ دست به ترتیب ۴۱/۷، ۲۰/۸، ۱۶/۷ و ۳۳/۳ درصد بود. نتایج روش WERA نشان داد ۸۸/۹ درصد از افراد دارای اولویت اقدام اصلاحی متوسط و ۱۱/۱ درصد دارای اولویت اقدام اصلاحی بالا بودند. در روش QEC، ۶/۹ درصد، ۲۰/۸ درصد، ۴۸/۶ درصد و ۲۳/۷ درصد از افراد به ترتیب دارای سطح مواجهه یک، دو، سه و چهار بودند. همبستگی بین نمره کل QEC و شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی حاصل از پرسش‌نامه نوردیک، ۰/۰۳۸   P=و ۰/۶۷ r= بود. ضریب همبستگی بین نمرات نهایی حاصل از دو روش ۰/۰۲۱   P=و ۰/۵۳ r=  بود.
نتیجه گیری: بررسی همبستگی بین میانگین نمرات دو روش نشان از وجود همبستگی متوسط بین آنها دارد. همبستگی بین شیوع اختلالات و نمرات حاصل از QEC و WERA نشان داد نتایج QEC با نتایج نوردیک مطابقت بیشتری دارد و می‌توان گفت به‌کارگیری روش QEC نسبت به روش WERA برای ارزیابی ریسک ارگونومیک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی برای وظایف مختلف مناسب‌تر بود.

متن کامل [PDF 522 kb]   (8630 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1398/6/26 | پذیرش: 1398/10/4 | انتشار الکترونیک: 1398/10/22

فهرست منابع
1. Luttmann A. JM, Griefahn B., Caffier G., Liebers F., Steinberg U. Preventing musculoskeletal disorders in the workplace. Geneva: World Health Organization; 2003. [Google Scholar]
2. Anderson SP, Oakman J. Allied Health Professionals and Work-Related Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review. Safety and Health at Work. 2016; 7(4):259-67. [DOI:10.1016/j.shaw.2016.04.001] [PMID] [PMCID]
3. Bevan S. Economic impact of musculoskeletal disorders (MSDs) on work in Europe. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2015; 29(3):356-73. [DOI:10.1016/j.berh.2015.08.002] [PMID]
4. da Costa BR, Vieira ER. Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. American Journal of industrial Medicine. 2010; 53(3):285-323. [DOI:10.1002/ajim.20750] [PMID]
5. Mehrparvar AH, Ranjbar S, Mostaghaci M, Salehi M. Risk assessment of musculoskeletal disorders by QEC method in a Food Production Factory. SSUJ. 2011; 3(2):54-60. [Google Scholar]
6. Mohammadfam I, Kianfar A, Afsartala B. Assessment of musculoskeletal disorders in a manufacturing company using QEC and LUBAmethods and comparison of results. IOH. 2010; 7(1):7-0. [Article] [Google Scholar]
7. Khajevandi AA, Zarei E, Fallah H, Darabi F, Motalebi M, Sarsangi V, et al. Identification and Risk Assessment of Musculoskeletal Disorders in Arcopal Dish Production Company Personnel Using QEC Method and NMQ Questionnaire. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014; 20(5):706-15. [Google Scholar]
8. Abedini R, Choobineh AR, Soltanzadeh A, Ghiasvand R, Kazem Haghighi M. Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors by Quick Exposure Check (QEC) technique in a metal structure manufacturing factory. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2012; 4(2):13-20. [Google Scholar]
9. Kohan Sal S, Kohpaei A, Gharli Por Gharghani Z, Habibi P, Zeyaei M, Gilasi H, et al. Ergonomic evaluation of musculoskeletal disorders among kitchen workers by QEC technique in the Tehran University of Medical Sciences. Medilam. 2013; 20(5):18-23. [Google Scholar]
10. Mirmohammadi M, Naslsaraji J, Shah taheri SJ, Lahmi MA. Evaluation of risk factors of musculoskeletal disorders in QEC method in workers of a home appliances production industry. 4th national congress of occupational health Iran; Hamedan, Iran; Day ?, Month ?; 2005.
11. The Economics Daily (August 28). Back injuries prominent in work-related musculoskeletal disorder cases in 2016. Available from https://www.bls.gov/opub/ted/2018/back-injuries-prominent-in-work-related-musculoskeletal-disorder-cases-in-2016.htm?view_full
12. Work related musculoskeletal disorders in Great Britain (WRMSDs), 2018. In: Executive Has, editor. Published 31st October 2018.
13. Supplementary analysis of Costs to Britain data: using existing ill health appraisal values to estimate illustrative costs of work-related musculoskeletal disorders and stress. In: Executive Has, editor. 2015.
14. David G, Woods V, Li G, Buckle P. The development of the Quick Exposure Check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Applied Ergonomics. 2008; 39(1):57-69. [DOI:10.1016/j.apergo.2007.03.002] [PMID]
15. Abd Rahman MN, Abdul Rani MR, Rohani JM. WERA: an observational tool develop to investigate the physical risk factor associated with WMSDs. Journal of Human Ergology. 2011; 40(1-2):19-36. [Article] [DOI] [Google Scholar]
16. Descatha A, Roquelaure Y, Chastang JF, Evanoff B, Melchior M, Mariot C, et al. Validity of Nordic-style questionnaires in the surveillance of upper-limb work-related musculoskeletal disorders. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2007; 33(1):58-65. [DOI:10.5271/sjweh.1065] [PMID]
17. Rahman MNA, Rani MRA, Rohani MJ, editors. WERA Tool for Assessing Exposure Risk Factors of Work-Related Musculoskeletal Disorders - A Reliability and Validity Study. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management; 2012 July 3 - 6; Istanbul, Turkey. [Article] [Google Scholar]
18. Rahman MN, Rani MR, Rohani JM. Investigation of work-related musculoskeletal disorders in wall plastering jobs within the construction industry. Work (Reading, Mass). 2012; 43(4):507-14. [DOI:10.3233/WOR-2012-1404] [PMID]
19. Ghanbary-Sartang A, Habibi E. Evaluation of musculoskeletal disorders risk using PATH method in construction workers. Journal of Preventive Medicine. 2016; 2(4):14-20. [Article] [Google Scholar]
20. Gholami A, Soltanzadeh A, Abedini R, Sahranavard M. Ergonomic assessment of musculoskeletal disorders risk by Rapid Upper Limb Assessment (RULA) technique in a porcelain manufacturing factory. Journal of Research and Health. 2014; 4(1):608-12. [Article] [Google Scholar]
21. Marvimilan H, Mohebbi I, Khalkhali H, Hajaghazadeh M. An analytical study of musculoskeletal symptoms, demographic characteristics and physical work load among construction workers. Journal of Health and Safety at Work. 2019; 9(1):61-72. [Google Scholar]
22. Pirmand R, Heidari A, Hashemipour M, Talebi M, Saneikhah M, Shahirani SA, et al. The Relationship between Ergonomic Risk Factors and Musculoskeletal Disorders in Construction Workers in Tehran Refinery. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015; 22(3):324-33. [Article] [Google Scholar]
23. Soleimani E, Satiarvand M, Motamedzade M, Soleimani M. Prevalence and risk assessment of musculoskeletal disorders using RULA method in office staff of a construction company in 2014. Pajouhan Scientific Journal. 1395; 14(3):39-48. [DOI:10.21859/psj-140339]
24. Halvani GH, Fallah H, Hokmabadi RA, Smaeili S, Dabiri R, Sanei B, et al. Ergonomic assessment of work related musculoskeletal disorders risk in furnace brickyard workers in Yazd. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2014; 6(3):543-50. [DOI:10.29252/jnkums.6.3.543]
25. Naslsaraji J, Hajaghazadeh M, Hoseini SM, JA. Study of Musculoskeletal Disorders in Construction Industry Workers. Iran Occupational Health. 1386; 4(2-1):15-9.
26. Gholami A, Tamadon Y JA, Hejazi M, Shirdel E, darabi F. Ergonomic Risk Assessment by REBA Method and Determination of its relationship with Musculoskeletal Disorders in Workers of Gonabad Brick Furnaces. 9th National Conference on Occupational Health and Safety; 21 and 22 June 2016; Yazd, Iran.
27. Abedini R, Choobineh A, Hasanzadeh J. Musculoskeletal load assessment in hospital nurses with patient transfer activity. International Journal of Occupational Hygiene. 2013; 5(2):39-45. [Google Scholar]
28. Abedini R, Choobineh A, Soltanzadeh A, Gholami M, Amiri F, Almasi Hashiani A. Ergonomic risk assessment of lifting activities; a case study in a rubber industry. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2013; 5(1):9-15. [Article] [Google Scholar]
29. Neghab M, Soltanzadeh A, Abedini R, Hasanzadeh J, Sarvestani S. Assessment of noise related disorders among health care personnel: a cross-sectional study in shiraz hospitals. Journal of Health Sciences and Surveillance System. 2014; 2(2):42-8. [Article] [Google Scholar]
30. Shoja E, Hokmabadi RA, Shoja M, Gharaee M. Ergonomic evaluation of musculoskeletal disorders risk by quick exposure check technique in a textile industry. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2014; 6(2):259-66. [DOI:10.29252/jnkums.6.2.259]
31. Tayefe Rahimian J, Choobineh A, Dehghan N, Tayefe Rahimian R, Kolahi H, Abbasi M, et al. Ergonomic Evaluation of Exposure to Musculoskeletal Disorders Risk Factors in Welders. Iranian Journal of Ergonomics. 2014; 1(3):18-26. [Article]
32. Saedpanah K, Motamedzade M, Salimi K, Eskandari T, Samaei SE. Physical Risk Factors among Construction Workers by Workplace Ergonomic Risk Assessment (WERA) Method. Archives of Occupational Health. 2018; 2(1):56-62. [Google Scholar]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb