پیام خود را بنویسید
دوره 8، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1399 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 88-74 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehi sahlabadi A, Riazat A, Sury S, Saffarinia N, Damerchi Z, Pouyakian M. Investigating the Causes of Nursing Errors and Its Reduction Countermeasures in Recent Studies: A review. Iran J Ergon. 2020; 8 (1) :74-88
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-725-fa.html
صالحی سهل آبادی علی، ریاضت افسانه، سوری شعری، صفاری نیا نگار، دمرچی زهرا، پویا کیان مصطفی. مروری بر علل خطاهای پرستاری و راهکارهای کاهش آن در مطالعات گذشته. مجله ارگونومی. 1399; 8 (1) :88-74

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-725-fa.html


1- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
3- استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، pouykian@sbmu.ac.ir
چکیده:   (4500 مشاهده)

زمینه و هدف: خطاهای پرستاری تهدیدی جدی برای حفظ ایمنی بیمار است که تکرار آن می‌تواند به افزایش نگرانی عمومی و سلب اعتماد از دریافت‌کنندگان خدمات نظام سلامت و امتناع از روند درمان منجر شود؛ از این‌رو در مطالعه حاضر به بررسی انواع خطاها و علل بروز آن در پرستاران، دلایل گزارش‌ ندادن آن و راهکارهای کاهش خطاها پرداخته ‌شده است.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه‌ای مروری-روایتی بر مقالات انگلیسی و فارسی در زمینه خطاهای پرستاران در بازه زمانی (۲۰۱۸-۲۰۰۸) بوده که در سال ۱۳۹۸ انجام ‌شده است. جست‌وجوی مقالات در سه پایگاه داده‌ای داخلی مانند SID، Magiran و Iran Medex و در پنج پایگاه خارجی Google scholar، PubMed، Scopus، Science Direct، Springer انجام شد.
یافته‌ها: بیشترین خطاهای پرستاری از نوع خطاهای عملکردی با ۲۶ مورد بوده است. عوامل ایجادکننده خطرات، به عوامل ایجادکننده خطاهای مرتبط با پرستار، سازمان، بخش و بیمار تقسیم‌بندی شده است. از دلایل گزارش‌ ندادن خطاهای پرستاران می‌توان به ترس از عواقب، مجازات و سوء‌رفتار سازمانی اشاره کرد که ۳۸ درصد از مطالعات بررسی‌شده به این مورد اشاره کرده‌‌اند. از راهکارهای کاهش خطاها می‌توان به مواردی مانند آموزش پرستاران و کنترل‌های مدیریتی اشاره کرد.
نتیجه گیری: خطاهای پرستاری از راه‌های مختلف مطالعه شده است. این مطالعات نه‌ تنها برای شناسایی خطاهای پرستاران بوده، بلکه با هدف تقویت دانش و آگاهی در زمینه علل احتمالی و عوامل پیشگیری از آن انجام‌ شده است. فواید این دیدگاه مقالات، به ارائه خدمات مناسب مراکز درمانی، برنامه‌ریزی صحیح برای بیمارستان‌ها توسط مدیران و پیشرفت آموزش‌های پرستاران منجر می‌شود. با این ‌حال در مطالعات کمتر از روش‌های نوین شناسایی خطرات استفاده‌ شده است.

متن کامل [PDF 687 kb]   (3577 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1382 مشاهده)  
خطاهای پرستاری از راه‌های مختلف مطالعه شده است. این مطالعات نه‌ تنها برای شناسایی خطاهای پرستاران بوده، بلکه با هدف تقویت دانش و آگاهی در زمینه علل احتمالی و عوامل پیشگیری از آن انجام‌ شده است.

نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1399/3/17 | پذیرش: 1399/4/14 | انتشار الکترونیک: 1399/4/14

فهرست منابع
1. De Neef M, Bos AP, Tol D. Safety as a criterion for quality: the critical nursing situation index in paediatric critical care, an observational study. Intensive and Critical Care Nursing. 2009 Dec 1;25(6):341-7. [DOI:10.1016/j.iccn.2009.08.002] [PMID]
2. Durmus SÇ, Keçeci A, Akkas Ö, Keskin S, Demiral N, Saygan S. Medical errors: an important indicator of quality of care and patient safety. Holistic nursing practice. 2013 Jul 1;27(4):225-32. [DOI:10.1097/HNP.0b013e318294e6d3] [PMID]
3. Garrouste-Orgeas M, Philippart F, Bruel C, Max A, Lau N, Misset B. Overview of medical errors and adverse events. Annals of intensive care. 2012 Dec 1;2(1):2. [DOI:10.1186/2110-5820-2-2] [PMID] [PMCID]
4. Tanaka K, Takahashi M, Hiro H, Kakinuma M, Tanaka M, Kamata N, Miyaoka H. Differences in medical error risk among nurses working two-and three-shift systems at teaching hospitals: a six-month prospective study. Industrial health. 2010;48(3):357-64. [DOI:10.2486/indhealth.48.357] [PMID]
5. Boluarte TA. The emotional impact of medical error involvement on physicians: a call for leadership and organizational accountability. Swiss medical weekly. 2009 Jan 10;139(0102). [Article] [Google Scholar]
6. Martinez W, Lo B. Medical students' experiences with medical errors: an analysis of medical student essays. Medical education. 2008 Jul;42(7):733-41. [DOI:10.1111/j.1365-2923.2008.03109.x] [PMID]
7. Valiee S, Peyrovi H, Nikbakht Nasrabadi A. Critical care nurses' perception of nursing error and its causes: A qualitative study. Contemporary nurse. 2014 Feb 1;46(2):206-13. [DOI:10.5172/conu.2014.46.2.206] [PMID]
8. Lewis EJ, Baernholdt M, Hamric AB. Nurses' experience of medical errors: An integrative literature review. Journal of Nursing Care Quality. 2013 Apr 1;28(2):153-61. [DOI:10.1097/NCQ.0b013e31827e05d1] [PMID]
9. Keepnews DM. Mapping the economic value of nursing. Commissioned by the WSNA Professional Nursing & Health Care Council Washington State Nurses Association. June. 2011;6. [Article] [Google Scholar]
10. Haugen AS, Sevdalis N, Søfteland E. Impact of the world health organization surgical safety checklist on patient safety. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2019 Aug 1;131(2):420-5. [DOI:10.1097/ALN.0000000000002674] [PMID]
11. Nouhi E, Dehbanizadeh A, Zoladl M, Saeedi KH, Paghan A. Error Reporting among Nurses Working at Yasuj Shahid Beheshti Hospital in 2014. Iran Journal of Nursing. 2016 Aug;29(101):33-42.Crigger NJ, Meek VL. Toward a theory of self‐reconciliation following mistakes in nursing practice. Journal of Nursing scholarship. 2007 Jun;39(2):177-83. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2007.00164.x] [PMID]
12. Jember A, Hailu M, Messele A, Demeke T, Hassen M. Proportion of medication error reporting and associated factors among nurses: a cross sectional study. BMC nursing. 2018 Dec;17(1):9. [DOI:10.1186/s12912-018-0280-4] [PMID] [PMCID]
13. Sanagoo A, Majnoni MZ, Jouybari LM, Ghana S, Kalantari S. Studying the nursing students experiences of clinical errors and dealing with them.
14. Madadi Z, Jaafaripooyan E. Nursing Medication Errors, Causes and Solutions. J of Hospital. 2015;3(14):101-9. [Google Scholar]
15. JALALIFAR F, SEPEHRI MM. Medication process analytics, errors recognition, and contributory factors in creation of the errors. [Google Scholar]
16. Keers RN, Williams SD, Cooke J, Ashcroft DM. Prevalence and nature of medication administration errors in health care settings: a systematic review of direct observational evidence. Annals of Pharmacotherapy. 2013 Feb;47(2):237-56. [DOI:10.1345/aph.1R147] [PMID]
17. Kiekkas P, Karga M, Lemonidou C, Aretha D, Karanikolas M. Medication errors in critically ill adults: a review of direct observation evidence. American Journal of Critical Care. 2011 Jan;20(1):36-44. [DOI:10.4037/ajcc2011331] [PMID]
18. Flynn EA, Barker KN, Pepper GA, Bates DW, Mikeal RL. Comparison of methods for detecting medication errors in 36 hospitals and skilled-nursing facilities. American Journal of Health-System Pharmacy. 2002 Mar 1;59(5):436-46. [DOI:10.1093/ajhp/59.5.436] [PMID]
19. Chen LC, Wang LH, Redley B, Hsieh YH, Chu TL, Han CY. A Study on the reporting intention of medical incidents: A nursing perspective. Clinical nursing research. 2018 Jun;27(5):560-78. [DOI:10.1177/1054773817692179] [PMID]
20. Wan QJJoN. Analysis and Countermeasures on 195 Cases of Adverse Events in Nursing Care. 2015;4(4):12-4. [DOI:10.18686/jn.v4i4.4]
21. Ebrahimipour H, Hosseini E, Haghighi H, Tabatabaee SS, Badiee S, Vafaee Najar A, Mahmoudian P. Evaluation of medication errors by nurses in hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Journal of Patient Safety & Quality Improvement. 2016;4(3):400-4. [Article] [Google Scholar]
22. Peyrovi H, Nikbakht Nasrabadi A, Valiee S. Exploration of the barriers of reporting nursing errors in intensive care units: A qualitative study. Journal of the Intensive Care Society. 2016 Aug;17(3):215-21. [DOI:10.1177/1751143716638370] [PMID] [PMCID]
23. Askari R, Shafii M, Rafiei S, Abolhassani MS, Salarikhah E. Failure mode and effect analysis: improving intensive care unit risk management processes. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2017 Apr 18. [DOI:10.1108/IJHCQA-04-2016-0053] [PMID]
24. Adibi H, Saeedi M. Medical adverse events: Root cause analysis of 16 reports from a teaching hospital. Payesh (Health Monitor). 2016 Dec 15;15(6):629-37. [DOI] [Google Scholar]
25. Mohammadfam I, Movafagh M, Soltanian A, Salavati M, Bashirian S. Assessment of human errors in the nursing profession of intensive cardiac care unit using SPAR-H method. [Google Scholar]
26. Pazokian M, Zaghari Tafreshi M, Rassouli M, Zayeri F. Testing Nurses' Medication Errors Model based on Reason Human Error Model. Iran Journal of Nursing. 2013 Dec;26(85):1-4. [Article] [Google Scholar]
27. Babaeipouya A, Mosavianasl Z, Amani S, Moazez Ardebili N. Human error analysis in neonatal intensive care unit by predictive analysis of cognitive errors. J Occup Environ Health. 2017 Apr 10;3(1):38-47. [Article] [Google Scholar]
28. Roth C, Wieck KL, Fountain R, Haas BK. Hospital nurses' perceptions of human factors contributing to nursing errors. JONA: The Journal of Nursing Administration. 2015 May 1;45(5):263-9. [DOI:10.1097/NNA.0000000000000196] [PMID]
29. Mostafa MA, Iraj M, Ali Reza S, Mehran G, Mahnoush K. Identification, assessment and control of errors in chemotherapy process: A Case Study among physician and nurse. International Journal of Occupational Hygiene. 2017 Dec 1;9(4). [Google Scholar]
30. Foo GT, Tan CH, Hing WC, Wu TS. Identifying and quantifying weaknesses in the Closed Loop Medication Management System in reducing medication errors using a direct observational approach at an academic medical centre. Journal of Pharmacy Practice and Research. 2017 Jun;47(3):212-20. [DOI:10.1002/jppr.1235]
31. Winsett RP, Rottet K, Schmitt A, Wathen E, Wilson D, Group MN. Medical surgical nurses describe missed nursing care tasks-Evaluating our work environment. Applied Nursing Research. 2016 Nov 1;32:128-33. [DOI:10.1016/j.apnr.2016.06.006] [PMID]
32. Feleke SA, Mulatu MA, Yesmaw YS. Medication administration error: magnitude and associated factors among nurses in Ethiopia. BMC nursing. 2015 Dec 1;14(1):53. [DOI:10.1186/s12912-015-0099-1] [PMID] [PMCID]
33. Alemu W, Belachew T, Yimam I. Medication administration errors and contributing factors: A cross sectional study in two public hospitals in Southern Ethiopia. International journal of Africa nursing sciences. 2017 Jan 1;7:68-74. [DOI:10.1016/j.ijans.2017.09.001]
34. Fathi A, Hajizadeh M, Moradi K, Zandian H, Dezhkameh M, Kazemzadeh S, Rezaei S. Medication errors among nurses in teaching hospitals in the west of Iran: what we need to know about prevalence, types, and barriers to reporting. Epidemiology and health. 2017;39. [DOI:10.4178/epih.e2017022] [PMID] [PMCID]
35. Zeighami R, Shokati Ahmadabad M, Mohammadian A, Alipoor Heydari M, Rafiei H. Nursing errors and effect on health care: Perception of risk factors from view of nurse in Qazvin. International Journal of Epidemiologic Research. 2016 Feb 1;3(1):26-32. [Google Scholar]
36. Bravo K, Cochran G, Barrett R. Nursing strategies to increase medication safety in inpatient settings. Journal of nursing care quality. 2016 Oct 1;31(4):335-41. [DOI:10.1097/NCQ.0000000000000181] [PMID]
37. Samsiah A, Othman N, Jamshed S, Hassali MA. Perceptions and attitudes towards medication error reporting in primary care clinics: a qualitative study in Malaysia. PLoS One. 2016 Dec 1;11(12):e0166114. [DOI:10.1371/journal.pone.0166114] [PMID] [PMCID]
38. Weaver AL, Stutzman SE, Supnet C, Olson DM. Sleep quality, but not quantity, is associated with self-perceived minor error rates among emergency department nurses. International emergency nursing. 2016 Mar 1;25:48-52. [DOI:10.1016/j.ienj.2015.08.003] [PMID]
39. Morelock S. Sustained vigilance and errors in critical care. Nursing2019 Critical Care. 2016 Nov 1;11(6):38-47. [DOI:10.1097/01.CCN.0000503414.59852.16]
40. Nwozichi CU. Why are chemotherapy administration errors not reported? Perceptions of oncology nurses in a Nigerian tertiary health institution. Asia-Pacific journal of oncology nursing. 2015 Jan;2(1):26. [DOI:10.4103/2347-5625.152403] [PMID] [PMCID]
41. Ajri-Khameslou M, Abbaszadeh A, Borhani F, Farokhnezhad Afshar P. Contributing factors to nursing error in emergency department: A qualitative study. Journal of hayat. 2017 Apr 10;23(1):17-32. [Google Scholar]
42. Bozorgzad M, Hemati Z. Frequency of errors in nursing and associated factors in the cases referred to the Mortality Committee in Shahrekord University of Medical Sciences during 2006-2012. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2015;4. [Article] [Google Scholar]
43. Zaboli R, Ghiasi AR. Identifying barriers of self-reported error by nurses in polices hospitals. Journal of Police Medicine. 2016 Mar 10;4(4):235-44. [Article] [DOI] [Google Scholar]
44. Shali M, Joolaee S, Hooshmand A, Haghani H. Committed Nurse: This Patient is wrong. Medical Ethics Journal. 2016 Jan 1;10(34):11-30. [Google Scholar]
45. Mohammadfam I, Movafagh M, Soltanian A, Salavati M, Bashirian S. Identification and evaluation of human errors among the nurses of coronary care unit using CREAM techniques. Iranian Journal of Ergonomics. 2014 Jun 10;2(1):27-35. [Article] [Google Scholar]
46. Saki K, Khezri_Azar J, Mohebbi I. Nursing errors and its relationship with fatigue among nurses of the emergency ward. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2016 Jan 10;13(10):835-42. [Article] [Google Scholar]
47. Hesari B, Ghodsi H, Hoseinabadi M, Chenarani H, Ghodsi A. A survey of nurses' perceptions of the causes of medication errors and barriers to reporting in hospitals affiliated to Neyshabur university of medical sciences, Iran. Journal of kerman university of medical sciences. 2015 Jan 1;21(1):105-11. [Article] [Google Scholar]
48. Nooreddini A, Sanagoo A, Jouybari L, Okhli A, Gholam Hosein Nataj A. Survey Factors affecting medication errors and influencing status reporting of nurses viewpoint%J nursing development in health. 2017;8(1):17-27.
49. Wu Q, Zhu XP, Gong MF, Tian MM, Zeng L, Liu XL, Zhang L, Shi Y. Effect of an inpatient nursing risk early warning and control system in Shanghai: A retrospective study of adverse events. International Journal of Nursing Sciences. 2015 Jun 1;2(2):190-4. [DOI:10.1016/j.ijnss.2015.05.003]
50. Kohan AD, Mahfoozpour S, Palesh M, Ouchhesar FF. Assessing barriers to medical errors reporting among clinical staff members of teaching hospitals affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran-2016. Journal of Health in the Field. 2018;5(3). [Google Scholar]
51. Mohsenpour M, Hosseini M, Abbaszadeh A, Shahboulaghi FM, Khankeh H. Nursing error: an integrated review of the literature. Indian J Med Ethics. 2017 Apr;2(2):75-81. [DOI:10.20529/IJME.2017.020]
52. Forte EC, Pires DE, Padilha MI, Martins MM. Nursing errors: a study of the current literature. Texto & Contexto-Enfermagem. 2017;26(2). [DOI:10.1590/0104-07072017001400016]
53. Baghaei R, Khalkhali HR, Nadari Y. Evaluation of predisposing factors of nursing errors in critical care units of urmia medical science university hospitals. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2012;10(3):312-20. [Google Scholar]
54. Eslamian J, Taheri F, Bahrami M, Mojdeh S. Assessing the nursing error rate and related factors from the view of nursing staff. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2010 Dec;15(Suppl1):272. [PMCID] [PMID] [Google Scholar]
55. Wilkinson WE, Cauble LA, Patel VL. Error detection and recovery in dialysis nursing. Journal of patient safety. 2011 Dec 1;7(4):213-23. [DOI:10.1097/PTS.0b013e3182388d20] [PMID]
56. Habermann M, Foraita R, Cramer H. Categories of errors and error frequencies as identified by nurses: results of a cross-sectional study in German nursing homes and hospitals. Journal of Public Health. 2013 Feb 1;21(1):3-13. [DOI:10.1007/s10389-012-0531-x] [PMID]
57. Kermani A, Mazloumi A, NaslSeraji J, GhasemZadeh F. Identification and evaluation of human errors using SHERPA technique among nurses at emergency ward of an educational hospital in Semnan city, Iran. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2013 Feb 1;4(4):29-43. [Google Scholar]
58. Hashemi F. Ethical response to nursing error%J Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2008;1(4):31-46. [Google Scholar]
59. Scott SD, Hirschinger LE, Cox KR, McCoig M, Brandt J, Hall LW. The natural history of recovery for the healthcare provider "second victim" after adverse patient events. BMJ Quality & Safety. 2009 Oct 1;18(5):325-30. [DOI:10.1136/qshc.2009.032870] [PMID]
60. Green M. Nursing error. Nursing Law. 2009;9:37-44.
61. Ghiyasi S, Heidari M, Hoda A, Azimi L. Human error risk assessment of clinical care in emergency department with SHERPA approach and nurses safety climate analysis. Iran Occupational Health. 2018 Aug 10;15(3):129-40. [Article] [Google Scholar]
62. Ghorbanpour Diz M, Mohammad khan Kermanshahi S, Sedaghat M. Evaluation of self-report of the medication errors and its barriers in pediatric wards. Journal of Pediatric Nursing. 2016 Sep 15;3(1):71-80. [DOI:10.21859/jpen-0301106]
63. Rahimi F, Ahangar zadeh Rezaei S, Baghaei R, Faezi A. Factors affecting the incidence of medication errors in nursing staff of Besat Hospital in Sanandaj City in 2011. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2016 Feb 10;1(3):12-7. [DOI:10.29252/sjnmp.1.3.2]
64. Nouhi E, Mohamadi M, Abbaszadeh A. Barriers to error reporting and preventive strategies from viewpoints of nursing staff in social security hospitals in Kerman. Iran Journal of Nursing. 2015 Dec;28(97):56-65. [DOI:10.29252/ijn.28.97.56]
65. Ahangarzadeh Rezaei S, Baghaei R, Feizi A, Rahimi F. A survy on the nursing-related factors influencing medication error incidence. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2014;12(12):1088-93. [Google Scholar]
66. Mirzaei M, Khatony A, Faramani RS, Sepahvand E. Prevalence, Types of Medication errors and Barriers to Reporting Errors by Nurses in an Educational Hospital in Kermanshah. Hayat. 2013 Jul 1;19(3). [Google Scholar]
67. Salavati S, Hatamvand F, Tabesh H. Nurses' Perspectives on Causes of Medication Errors and Non-Reporting at ED. Iran journal of nursing. 2012 Dec;25(79):72-83. [Article] [Google Scholar]
68. Soori S, Rostami Z, Aghilidehkordi G. Occurrence and reporting of nurses' medication errors in a teaching hospital in Isfahan. Journal of Health Administration. 2019 Jan 10;21(74):75-86. [DOI:10.29252/jha.21.74.75]
69. Azarabad S, Zaman SS, Nouri B, Valiee S. Frequency, causes and reporting barriers of nursing errors in the operating room students. Research in Medical Education. 2018 Jul 10;10(2):18-27. [DOI:10.29252/rme.10.2.18]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb