پیام خود را بنویسید
دوره 11، شماره 4 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1402 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 314-306 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: U-01331
Ethics code: IR..AJUMS.REC.1401.558

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi A, Fouladi Dehaghi B, Assadian F, Ghanbari S. Assessment of Cargo Handling Ergonomics in One of the Airports of Iran. Iran J Ergon 2024; 11 (4) :306-314
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-998-fa.html
محمدی عباس، فولادی دهقی بهزاد، اسدیان فاطمه، قنبری سعید. بررسی وضعیت ارگونومی کارگران واحد بار در یکی از فرودگاه‌های ایران. مجله ارگونومی. 1402; 11 (4) :306-314

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-998-fa.html


1- عضو مرکز تحقیقات فناوری‌های زیست‌محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
2- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
3- گروه ارگونومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپوراهواز، اهواز، ایران ، fhassadian1@gmail.com
4- گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (641 مشاهده)
اهداف: کارگران قسمت بار در فرودگاه اهواز به‌دلیل جابه‌جایی چمدان‌های مسافری در معرض اختلالات اسکلتی‌عضلانی قرار دارند. به همین دلیل، حمل بار توسط آن‌ها و پوسچرهای آنان هنگام حمل بار در این پژوهش بررسی شد.
روش ‌‌‌کار: این مطالعه‌ی توصیفی‌تحلیلی به روش سرشماری، درباره‌ی ۲۱ نفر از کارگران واحد بار در فرودگاه اهواز انجام شد. برای ارزیابی وضعیت ارگونومی حمل دستی بار از روش‌های آنالیز وظیفه (HTA)، ارزیابی پوسچر (QEC) و ارزیابی حمل دستی بار به روش MAC استفاده شد. ابزار مورد استفاده شامل مشاهده، عکس‌برداری و پرسش‌نامه‌ی CMQD بود. برای محاسبات آماری ازSPSS۱۶   و برای بررسی متغیرها از ضریب هم‌بستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته‌ها: هر کارگر در فرودگاه اهواز به‌طور متوسط، ۴۰۰ چمدان را در هر شیفت کاری جابه‌جا می‌کند. با استفاده از ضریب هم‌بستگی اسپیرمن، بین اختلالات اسکلتی‌عضلانی و متغیرهای سابقه، قد و BMI به‌ترتیب، ارتباط معناداری به میزان ۰/۰۰۲، ۰/۰۰۵ و ۰/۰۰۳ یافت شد و با استفاده از روش QEC، پوسچرهای نامطلوب‌تر با امتیاز عددی بین ۵۰ تا ۷۰ مربوط به وضعیت ایستاده در ایستگاه غلتک و پوسچر بدنی نشسته در انبار هواپیما بود و ناراحتی‌های مربوط به اندام‌های شانه، بازو و کمر به‌ترتیب، با فراوانی  ۶۱/۶ درصد، ۶۵ درصد و ۶۲ درصد پس از بررسی پرسش‌نامه‌ی CMQD، به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از روش‌های MAC و QEC در حمل و بلند کردن بار به‌صورت مشابه، در نیاز به ضرورت تغییر در آینده‌ای نزدیک در روند جابه‌جایی چمدان‌ها، با هم توافق نظر داشتند. همچنین، کاهش ساعت کاری و تطابق افراد با وظایف موجود می‌تواند در کاهش شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی تأثیرگذار باشد.
متن کامل [PDF 1225 kb]   (128 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1402/10/20 | پذیرش: 1402/11/10 | انتشار الکترونیک: 1402/11/10

فهرست منابع
1. Helander M. A guide to human factors and ergonomics. CRC Press; 2005. [Link]
2. Snook SH. The Ergonomics Society the Society's Lecture 1978. The design of manual handling tasks. Ergonomics. 1978; 21(12):963-85. [DOI: 10.1080/00140137808931804]
3. Kumar S. Theories of musculoskeletal injury causation. Ergonomics. 2001; 44(1):17-47. [DOI: 10.1080/00140130120716] [PMID]
4. Dormohammadi A, Motamedzade M, Zarei E, Asghari M, Musavi S. Comparative assessment of manual material handling using the two methods of NIOSH lifting equation in a tile manufacturing company MAC and revised.[In persian]. IOH. 2013; 10(5):71-81. [Link]
5. Waack J, Meadley B, Gosling C. Comparison of physical demanding paramedic work tasks between an Australian and Canadian ambulance service. Applied Ergonomics. 2023;106:103905. [DOI: 10.1016/j.apergo.2022.103905]
6. Marcotte JV, Robert-Lachaine X, Denis D, Muller A, Plamondon A, Corbeil P. Biomechanical differences in experts' and novices' footstep patterns during a palletizing task. Applied Ergonomics. 2023; 106:103880. [DOI: 10.1016/j.apergo.2022.103880]
7. Piedrahita H. Costs of work-related musculoskeletal disorders (MSDs) in developing countries: Colombia case. International journal of occupational safety and ergonomics. 2006;12(4):379-86. [DOI: 10.1080/10803548.2006.11076696]
8. Veerasammy S, Davidson JB, Fischer SL. Multi-task exposure assessment to infer musculoskeletal disorder risk: a scoping review of injury causation theories and tools available to assess exposures. Appl Ergon.2022; 102:103766. [DOI: 10.1016/j.apergo.2022.103766] [PMID]
9. Khanzode VV, Maiti J, Ray PK. Occupational injury and accident research: A comprehensive review. Safety science. 2012;50(5):1355-67. [DOI: 10.1016/j.ssci.2011.12.015]
10. Snook SH, Ciriello VM. The design of manual handling tasks: revised tables of maximum acceptable weights and forces. Ergonomics. 1991; 34(9):1197-213. [DOI: 10.1080/00140139108964855] [PMID]
11. Stålhammar H, Leskinen T, Kuorinka I, Gautreau M, Troup J. Postural, epidemiological and biomechanical analysis of luggage handling in an aircraft luggage compartment. Applied ergonomics. 1986; 17(3):177-83. [DOI: 10.1016/0003-6870(86)90003-7]
12. Wang J, Cao Y, Jin X, Maimaiti N, He L, Zhang Z, Wang Z, Zhang W. Work-related musculoskeletal disorders and risk factors: A cross-sectional study among Chinese flight baggage handlers. InProceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) Volume III: Musculoskeletal Disorders 20. Springer International Publishing. 2019 : 212-218. [DOI: 10.1007/978-3-319-96083-8_28]
13. Mostosi C, Stéphenne JF, Kempeneers E, Denis D, Plamondon A, Dierick F. Handling strategies of novice and experienced baggage handlers when using an extendable roller track conveyor in the cargo hold of a narrow-body aircraft.2020. [DOI: 10.21203/rs.3.rs-1691418/v2]
14. Asadi H, Mott JH, Yu D. Risk factors for musculoskeletal injuries among airport customer service employees. InProceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications. 2019 ;63(1): 1964-68. [DOI: 10.1177/1071181319631368]
15. Rosado B, Colim A, Nunes IL. Manual Materials Handling: Case Study at a Portuguese Handling Company. Occupational and Environmental Safety and Health. 2019:493-501. [DOI: 10.1007/978-3-030-14730-3_53]
16. Wahlström J, Bergsten E, Trask C, Mathiassen SE, Jackson J, Forsman M. Full-shift trunk and upper arm postures and movements among aircraft baggage handlers. Annals of Occupational Hygiene. 2016; 60(8):977-90. [DOI: 10.1093/annhyg/mew043]
17. Stammers RB, Carey MS, Astley JA. Task analysis. Evaluation of human work. 1990; 2:145-68. [Link]
18. David G, Woods V, Li G, Buckle P. The development of the Quick Exposure Check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Applied ergonomics. 2008; 39(1):5769. [DOI: 10.1016/j.apergo.2007.03.002]
19. Hedge A, Morimoto S, McCrobie D. Cornell musculoskeletal discomfort questionnaire. Ergonomics. 1999. [DOI: 10.1037/t60061-000]
20. Bi D, Shi L, Liu C, Li B, Li Y, Le LH, et al. Ultrasonic Through-Transmission Measurements of Human Musculoskeletal and Fat Properties. Ultrasound in Medicine & Biology. 2023; 49(1):347-55. [DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2022.09.007]
21. Górny A. Application of the MAC Method for Risk Assessment During Handling of Loads. Smart and Sustainable Supply Chain and Logistics–Trends, Challenges, Methods and Best Practices: Volume 1. 2020:277-90. [DOI: 10.1007/978-3-030-61947-3_19]
22. Bubb H, Grünen RE, Remlinger W. Anthropometric vehicle design. Automotive Ergonomics. 2021:343-468. [DOI: 10.1007/978-3-658-33941-8_7]
23. Chouai M, Merah M, Sancho-Gómez JL, Mimi M. Supervised feature learning by adversarial autoencoder approach for object classification in dual X-ray image of luggage. J Intell Manuf. 2020;31:1101-12. [DOI: 10.1007/s10845-019-01498-5]
24. Grant KA, Habes DJ, Steward LL. An analysis of handle designs for reducing manual effort: the influence of grip diameter. International Journal of Industrial Ergonomics. 1992;10(3):199-206. [DOI: 10.1016/0169-8141(92)90033-V]
25. Hsiao H, Long D, Snyder K. Anthropometric differences among occupational groups. Ergonomics. 2002;45(2):136-52. [DOI: 10.1080/00140130110115372]
26. Cochard DD, Yost KA. Improving utilization of air force cargo aircraft. Interfaces. 1985;15(1):53-68. [DOI: 10.1287/inte.15.1.53]
27. Brandt F, Nickel S. The air cargo load planning problem consolidated problem definition and literature review on related problems. European Journal of Operational Research. 2019;275(2):399-410. [DOI: 10.1016/j.ejor.2018.07.013]
28. More D, Sharma R. The turnaround time of an aircraft: a competitive weapon for an airline company. Decision. 2014;41:489-97. [DOI: 10.1007/s40622-014-0062-0]
29. Stålhammar HR, Leskinen TP, Kuorinka IA, Gautreau MH, Troup JD. Postural, epidemiological and biomechanical analysis of luggage handling in an aircraft luggage compartment. Applied ergonomics. 1986 ;17(3):177-83. [DOI: 10.1016/0003-6870(86)90003-7]
30. Reddell CR, Congleton JJ, Huchingson RD, Montgomery JF. An evaluation of a weightlifting belt and back injury prevention training class for airline baggage handlers. Applied ergonomics. 1992;23(5):319-29. [DOI: 10.1016/0003-6870(92)90293-5]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb