پیام خود را بنویسید
دوره 11، شماره 4 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1402 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 305-293 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Goudarzi Z, Izadi S, Seifollah Zade A, Hassanzadeh R, Mahdavi N. Evaluation of Anthropometric Fit of Faculty Members with Office Workstation Characteristics. Iran J Ergon 2024; 11 (4) :293-305
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-990-fa.html
گودرزی زهره، ایزدی سارا، سیف‌اله زاده عباس، حسن زاده رقیه، مهدوی ندا. ارزیابی تناسب آنتروپومتریک اعضای هیئت‌علمی با مشخصه‌های ایستگاه کار اداری آن‌ها. مجله ارگونومی. 1402; 11 (4) :293-305

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-990-fa.html


1- گروه ارگونومی، مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی، قطب علمی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- گروه ارگونومی، مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی، قطب علمی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، nmahdavi1@yahoo.com
چکیده:   (783 مشاهده)
اهداف: اختلالات اسکلتی‌عضلانی یکی از چالش‌های سلامتی اعضای هیئت‌علمی است که تأثیرات نامناسبی بر کارایی و کیفیت زندگی کاری آنان دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی رابطه‌ی این اختلالات و عدم تناسب آنتروپومتریک بین ابعاد بدنی آنان و ابعاد ایستگاه کاری‌شان خواهد بود.
روش ‌‌‌کار: این پژوهش در میان ۲۲ نفر از اعضای هیئت‌علمی، پس از کسب رضایت آگاهانه و به‌صورت سرشماری انجام گرفت. شیوع اختلالات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی کرنل، ارزیابی ایستگاه کار با روش ROSA (Rapid Office Strain Assessment) صورت گرفت. سپس، ۱۴ بعد آنتروپومتری (به‌تفکیک جنسیت) با تعیین چارک‌ها و ۱۳ مشخصه‌ی ایستگاه کاری اندازه‎گیری شد. در نهایت، برای ارزیابی تناسب آنتروپومتریک، ۱۱ معیار به کار گرفته شد. از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۲۶ برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: حدود ۴۶ درصد از آزمودنی‌ها در یکی از نواحی سامانه‌ی اسکلتی‌عضلانی درد و ناراحتی را تجربه کرده و نواحی مچ دست، گردن، شانه‌ی چپ و کمر به‌ترتیب درگیرترین نواحی بودند. نتایج روش ROSA نشان می‌دهد که ایستگاه کاری ۲۲/۷۳ درصد از آزمودنی‌ها نیازمند بهبودهای ارگونومیک هستند. بیشترین عدم تناسب به‌ترتیب، در معیارهای طول تنه-طول تکیه‌گاه کمری صندلی، ضخامت ران در حالت نشسته-فاصله‌ی بین ران تا میز و عرض شانه-عرض تکیه‌گاه صندلی وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نشانه‌هایی از ارتباط بین شیوع بالای اختلالات اسکلتی‌عضلانی و عدم برقراری تناسب آنتروپومتریک/دانش ناکافی اعضای هیئت‌علمی در حوزه‌ی ارگونومی مشاهده می‌شود. این مسئله ضرورت توجه به مشخصه‌های ارگونومیک/آنتروپومتریک میز و صندلی اداری حین خرید ملزومات اداری و ارتقای دانش ارگونومی را یادآور می‌شود.
متن کامل [PDF 1630 kb]   (271 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آنتروپومتری
دریافت: 1402/9/14 | پذیرش: 1402/11/10 | انتشار الکترونیک: 1402/11/10

فهرست منابع
1. Kusnanto K, Rohmah FA, Wahyudi AS, Arifin H. Mental workload and stress with blood glucose level: A correlational study among lecturers who are structural officers at the university. Syst Rev Pharm.2020;11(7):253–7. [Link]
2. Margaret BF, Afolakemi O, Talhatu KH. Point prevalence and risk factors for work-related musculoskeletal disorders among academic staff in a Nigerian University.J Niger Soc Physiother. 2022;21(1):1–10. [Link]
3. Erick PN, Smith DR. Musculoskeletal disorders in the teaching profession: an emerging workplace hazard with significant repercussions for developing countries. Ind Health.2015;53(4):385–6. [DOI: 10.2486/indhealth.2014-0218] [PMID]
4. Fatudimu MB, Odekunle A, Hamzat TK. Point prevalence and risk factors for work-related musculoskeletal disorders among academic staff in a Nigerian University. J Niger Soc Physiother. 2022;21(1):1–10. [DOI: 10.5897/JNSP2021.0013]
5. Karakolis T, Callaghan JP. The impact of sit–stand office workstations on worker discomfort and productivity: a review. Appl Ergon.2014;45(3):799–806. [DOI: 10.1016/j.apergo.2013.10.001] [PMID]
6. Emerson S, Emerson K, Fedorczyk J. Computer workstation ergonomics: Current evidence for evaluation, corrections, and recommendations for remote evaluation.J Hand Ther. 2021;34(2):166–78. [DOI: 10.1016/j.jht.2021.04.002] [PMID]
7. Adu G, Adu S. Mismatch between office furniture and anthropometric measures in Ghanaian institutions. Ergonomics.2015;4(5). [DOI:10.15680/IJIRSET.2015.0402005]
8. Radwan A, Barnes L, DeResh R, Englund C, Gribanoff S. Effects of active microbreaks on the physical and mental well-being of office workers: A systematic review. Cogent Eng. 2022;9(1):2026206. [DOI: 10.1080/23311916.2022.2026206]
9. Tami AM, Bika Lele EC, Mekoulou Ndongo J, Ayina Ayina CN, Guessogo WR, Lobe Tanga M-Y, et al. Epidemiology of musculoskeletal disorders among the teaching staff of the University of Douala, Cameroon: association with physical activity practice. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(11):6004. [DOI: 10.3390/ijerph18116004]
10. Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand S, Gohari MR, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and reliability of farsi version of Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ). 2011;7(4):69-75. [Link]
11. Sonne M, Villalta DL, Andrews DM. Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: ROSA–Rapid office strain assessment. Appl Ergon. 2012;43(1):98–108. [DOI: 10.1016/j.apergo.2011.03.008] [PMID]
12. Abd Rahman NI, Md Dawal SZ, Yusoff N, Mohd Kamil NS. Anthropometric measurements among four Asian countries in designing sitting and standing workstations. Sādhanā. 2018;43(1):1–9. [DOI: 10.1007/s12046-017-0768-8]
13. Castellucci HI, Viviani C, Arezes P, Molenbroek JFM, Martínez M, Aparici V. Application of mismatch equations in dynamic seating designs. Appl Ergon. 2021;90:103273. [DOI: 10.1016/j.apergo.2020.103273]
14. Umami MK, Zannah NI, Lumintu I. Evaluating the match/mismatch between the mouse dimensions and the hand anthropometry of the primary school students. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing. 2019;494(1): 12012. [DOI 10.1088/1757-899X/494/1/012012]
15. Sohrabi MS, Anbarian M. Using Anthropometric Characteristics to Office Furniture Design: Case Study; Hormozgan Province Gas Company.[in persian] Iran J Ergon. 2020;7(4):62–71. [DOI: 10.30699/jergon.7.4.62]
16. Jafari-Nodoushan A, Bagheri G. Effect of COVID-19 virus on prevalence of musculoskeletal disorders of faculty members of Yazd University. [in persian] Iran J Ergon. 2020;8(3):1–12. [DOI: 10.30699/jergon.8.3.1]
17. Mohan V, Justine M, Jagannathan M, Aminudin SB, Johari SHB. Preliminary study of the patterns and physical risk factors of work-related musculoskeletal disorders among academicians in a higher learning institute. J Orthop Sci. 2015;20(2):410–7. [ DOI: 10.1007/s00776-014-0682-4] [PMID]
18. Mortazavi SB, Khavanin A, Motamedzade M, Hajizade E, Mohseni M. The effect of postures on musculoskeletal disorders in work places.[in persian] J Kermanshah Univ Med Sci. 2012;16(5). [Link]
19. Mirmohammadi T, Gook O, Mousavinasab N, Mahmoodi Sharafe H. Investigating the prevalence of musculoskeletal disorders in melli bank staff and determining its relationship with office tension in North Khorasan province in 2019. [in persian] Iran J Ergon. 2020;7(4):31–9. [DOI: 10.30699/jergon.7.4.31]
20. Zakerian SA, Abbaszadeh M, Janani L, Kazemi Z, Safarain MH. The prevalence of musculoskeletal disorders among ultrasound specialists and identifying their work-related risk factors. [in persian] Journal of Health in the Field.2015;3(2). [Link]
21. Silvian SP, Maiya A, Resmi AT, Page T. Antecedents of work related musculoskeletal disorders in software professionals. Int J Enterp Netw Manag. 2011;4(3):247–60. [DOI: 10.1504/IJENM.2011.041155]
22. Iram H, Kashif M, Sattar M, Bhatti ZM, Dustgir A, Mehdi Z. Ergonomic risk factors among computer office workers for complaints of arm, neck and shoulder and workstation evaluation. Work. 2022;73(1):321-326. [DOI: 10.3233/WOR-211029] [PMID]
23. Tahernejad S, Choobineh A, Razeghi M, Abdoli-Eramaki M, Parsaei H, Daneshmandi H, et al. Investigation of office workers’ sitting behaviors in an ergonomically adjusted workstation. Int J Occup Saf Ergon. 2022;28(4):2346–54. [DOI: 10.1080/10803548.2021.1990581] [PMID]
24. Salehi Sahlabadi A, Karim A, Khatabakhsh A, Soori H. Ergonomic evaluation of office staff by Rapid Office Strain Assessment method and its relationship with the prevalence of musculoskeletal disorders. [in persian] J Heal. 2020;11(2):223–34. [Link]
25. Laeser KL, Maxwell LE, Hedge A. The effect of computer workstation design on student posture. J Res Comput Educ. 1998;31(2):173–88. [DOI: 10.1080/08886504.1998.10782249]
26. Kelkanlo R, Kouhnavard B, Falaki SH. Investigating Hand Anthropometric Dimensions-A Case Study on Office Personnel and Car Mechanics. Int J Occup Hyg. 2020;12(3):180–91. [Link]
27. Fogleman M, Lewis RJ. Factors associated with self-reported musculoskeletal discomfort in video display terminal (VDT) users. Int J Ind Ergon. 2002;29(6):311–8. [DOI: 10.1016/S0169-8141(01)00071-3]
28. Lale K, Korhan O. Reducing perceived musculoskeletal discomfort in office employees through anthropometric computer workstation design. Anthropol. 2015;21(1–2):39–45. [DOI: 10.1080/09720073.2015.11891791]
29. Lee S, DE Barros FC, DE Castro CSM, DE Oliveira Sato T. Effect of an ergonomic intervention involving workstation adjustments on musculoskeletal pain in office workers-a randomized controlled clinical trial. Ind Health. 2021;59(2):78-85. [DOI: 10.2486/indhealth.2020-0188] [PMID]
30. Helander M. Anthropometry in workstation design. A Guid to Ergon Manuf Taylor Fr London. 1997;17–28.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb