پیام خود را بنویسید
دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1402 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 228-220 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: IR.SAVEHUMS.REC.1402.031
Ethics code: IR.SAVEHUMS.REC.1402.031

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hani E, Rafiee M, Eskandari T. Investigating the Relationship of Work-related Stress and Work Fatigue with the Prevalence of Skeletal-muscular Disorders in Pre-hospital Emergency Staff in Saveh in 2023. Iran J Ergon 2023; 11 (3) :220-228
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-988-fa.html
هانی اسماعیل، رفیعی مریم، اسکندری طاهره. بررسی ارتباط بین استرس شغلی، خستگی شغلی و میزان شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان ساوه در سال 1402. مجله ارگونومی. 1402; 11 (3) :220-228

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-988-fa.html


1- گروه پرستاری داخلی جراحی، اورژانس پیش‌بیمارستانی، دانشکده‌ی علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران
2- گروه ارگونومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده‌ی علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران ، Maryam.Rafiee13688@gmail.com
3- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده‌ی علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران
چکیده:   (1461 مشاهده)
اهداف: کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی که ارائه‌ی خدمات اولیه‌ی پیش‌بیمارستانی را به عهده دارند، در معرض اختلالات جسمی و روانی قرار دارند. ازآنجاکه اختلالات اسکلتی‌عضلانی می‌‌تواند متأثر از استرس و خستگی شغلی باشد، این مطالعه با هدف ارتباط استرس و خستگی شغلی و میزان شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی در کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان ساوه انجام شد.
روش ‌‌‌کار: این مطالعه‌ی توصیفی‌تحلیلی از نوع مقطعی در سال ۱۴۰۲ بود. ۸۸ نفر از پرسنل پایگاه‌های شهری و جاده­ای اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان ساوه به روش سرشماری انتخاب شدند. جمع‌آوری داده­ها با استفاده از پرسش‌نامه­های استرس شغلی(HSE)، خستگی شغلی (MFI) و نوردیک بود. داده­ها با نرم‌افزار SPSS۲۲ و با استفاده از آزمون­های t-test مستقل، آنالیز واریانس، رگرسیون پواسون و ضریب هم‌بستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها: مناطق شایع‌تر درگیر اختلالات اسکلتی‌عضلانی کمر (۳۴/۱ درصد)، گردن (۱۹/۳ درصد) و ناحیه‌ی فوقانی پشت (۱۹/۳ درصد) به‌ترتیب با فراوانی ۳۰، ۱۷ و ۱۷ نفر بود. میانگین نمره‌ی کلی استرس شغلی ۴/۰۹±۱۱۳/۵۲ و خستگی شغلی ۵/۰۶±۶۲/۹۵ به دست آمد. اختلالات اسکلتی‌عضلانی با وضعیت تأهل، محل‌کار، سن، سابقه‌ی کار و تعداد ساعت کار ارتباط معنی‌داری داشت (۰/۰۵P≤). همچنین، بین استرس شغلی و خستگی شغلی (۰/۲۸P=)، اختلالات اسکلتی‌عضلانی و استرس شغلی (۰/۹۳P=) و اختلالات اسکلتی‌عضلانی و خستگی (۰/۴۴P=) ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: شیوع اختلالات اسکتلی‌عضلانی نسبتاً بالا بود­ و با توجه به اینکه این ­اختلالات در افراد مجرد کمتر از افراد متأهل است و در افرادی که در شهر کار می‌کنند کمتر از افرادی است که در جاده مشغول به کار هستند، باید آموزش‌های لازم به افراد با توجه به محل کارشان داده شود. با افزایش سن و سابقه‌ی کار، اختلالات اسکلتی‌عضلانی بیشتر می‌شود که لازم است تهمیدات لازم دراین‌باره در نظر گرفته شود. همچنین، چون با افزایش ساعت کار اختلالات اسکلتی‌عضلانی بیشتر می‌شود، تعدیل ساعت کار و پرهیز از شیفت­های طولانی‌مدت ضروری است.
متن کامل [PDF 1095 kb]   (266 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی شناختی
دریافت: 1402/9/11 | پذیرش: 1402/9/30 | انتشار الکترونیک: 1402/9/30

فهرست منابع
1. Shafiei SF, Shojaati A. A survey of the relationship between coping strategies, occupational stress and job satisfaction of counselors of education organization districts of Shiraz. 2008.
2. Vijendren A, Yung M, Sanchez J, Duffield K. Occupational musculoskeletal pain amongst ENT surgeons–are we looking at the tip of an iceberg? J Laryngol Otol. 2016;130(5):490-6. [DOI:10.1017/S0022215116001006]
3. Ataei S, Heydari P, Varmazyar S. Investigation of correlation of musculoskeletal disorders with work ability index and allowable load lifting limit. [in Persian] Iran J Ergon. 2017;4(4):14-23. [DOI: 10.21859/joe-04043]
4. Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions. Bulletin of the world health organization. 2003;81(9):646-56.
5. Lasota AM. A REBA-based analysis of packers workload: a case study. LogForum. 2014;10(1).
6. Storheim K, Zwart JA. Musculoskeletal disorders and the Global Burden of Disease study. Annals of the rheumatic diseases. 2014;73(6):949-50. [DOI: 10.1136/annrheumdis-2014-205327]
7. Bozorgkhoo Z, Safari A, Mortezabeigi Z, Asgharnejadfarid AA. Comparing self-efficacy, quality of life and sleep quality among medical students with and without internet addiction. [In Persian]. Payesh. 2022;21(2):197-205. [DOI: 10.52547/payesh.21.2.197]
8. Hämäläinen P, Takala J, Saarela KL. Global estimates of fatal work‐related diseases. American journal of industrial medicine. 2007;50(1):28-41. [DOI: 10.1002/ajim.20411]
9. Mokhtarinia H, Shafiee A, Pashmdarfard M. Translation and localization of the Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the evaluation of the face validity and test-retest reliability of its Persian version. [In Persian] Iran J Ergon. 2015;3(3):21-9.
10. Habibi E, Hasanzadeh A, Rad MM, Taheri MR. Relationship mental workload with musculoskeletal disorders among Alzahra hospital nurses by NASA-TLX index and CMDQ. [In Persian]HSR . 2015;10(4):775-85.
11. Choobineh A, Rajaeefard A, Neghab M. Association between perceived demands and musculoskeletal disorders among hospital nurses of Shiraz University of Medical Sciences: a questionnaire survey. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2006;12(4):409-16[DOI: 10.1080/10803548.2006.11076699].
12. Menzel NN. Psychosocial factors in musculoskeletal disorders. Critical care nursing clinics of North America. 2007;19(2):145-53. [DOI: 10.1016/j.ccell.2007.02.006]
13. Nimbarte AD, Al Hassan MJ, Guffey SE, Myers WR. Influence of psychosocial stress and personality type on the biomechanical loading of neck and shoulder muscles. International Journal of Industrial Ergonomics. 2012;42(5):397-405. [DOI: 10.1016/j.ergon.2012.05.001]
14. Jaworek M, Marek T, Karwowski W, Andrzejczak C, Genaidy AM. Burnout syndrome as a mediator for the effect of work-related factors on musculoskeletal complaints among hospital nurses. International journal of industrial ergonomics. 2010;40(3):368-75. [DOI: 10.1016/j.ergon.2010.01.006]
15. Heiden B, Weigl M, Angerer P, Müller A. Association of age and physical job demands with musculoskeletal disorders in nurses. Appl Ergon. 2013;44(4):652-8. [DOI: 10.1016/j.apergo.2013.01.001] [PMID]
16. Amin NA, Nordin R, Fatt QK, Noah RM, Oxley J. Relationship between psychosocial risk factors and work-related musculoskeletal disorders among public hospital nurses in Malaysia. Annals of occupational and environmental medicine. 2014;26:1-9. [DOI: 10.1186/s40557-014-0023-2]
17. MacKay CJ, Cousins R, Kelly PJ, Lee S, McCAIG RH. ‘Management Standards’ and work-related stress in the UK: policy background and science. Work & stress. 2004;18(2):91-112. [DOI: 10.1080/02678370410001727474]
18. Cousins R, MacKay C, Clarke SD, Kelly C, Kelly PJ, McCaig RH. Management standards and work-related stress in the UK: practical development. Work Stress. 2004; 18:113–136. [DOI: 10.1080/02678370410001734322]
19. Azad ME, Gholami FM. Reliability and validity assessment for the HSE job stress questionnaire. 2011.
20. Smets E, Garssen B, Bonke Bd, De Haes J. The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. Journal of psychosomatic research. 1995;39(3):315-25. [DOI: 10.1016/0022-3999(94)00125-O]
21. Khani Jazani R, Saremi M, Kavousi A, Shirzad H, Rezapour T. Different scales of fatigue in traffic policemen. Journal of police medicine. 2012;1(1):5-14. [DOI: 10.30505/1.1.5]
22. Babamiri M, Heidarimoghadam R, Saidnia H, Mohammadi Y, Joudaki J. Investigation of the role of mental workload, fatigue, and sleep quality in the development of musculoskeletal disorders.[In persian] J. Occup. Hyg. Eng. 2019;5(4):1-7. [DOI: 10.22222/johe.5.4.1]
23. Hokmabadi R, Sadeghi H, Ramandi FF, Karimi A. Assessment of job stress among firefighters and its potential association with musculoskeletal disorders. Journal of Health in the Field. 2021;9(2):31-43.
24. Younan L, Clinton M, Fares S, Jardali FE, Samaha H. The relationship between work‐related musculoskeletal disorders, chronic occupational fatigue, and work organization: A multi‐hospital cross‐sectional study. Journal of advanced nursing. 2019;75(8):1667-77. [DOI: 10.1111/jan.13952]
25. Majumdar D, Pal M, Majumdar D. Work-related musculo-skeletal disorders in Indian nurses: A cross-sectional Study. J Nov Physiother. 2014;4(3):1-7. [DOI: 10.4172/2165-7025.1000207]
26. Shalani B, Alimoradi F. Investigating the Relationship between Job Stress and Innovative Organizational Climate with Burnout in Hospital Personnel. Depiction of Health. 2019;10(3):218-26.
27. Kodom-Wiredu JK. Work demand, stress and work-related musculoskeletal disorders among emergency workers. International Journal of Workplace Health Management. 2019;12(2):85-98.
28. Kim MG, Kim K-S, Ryoo J-H, Yoo S-W. Relationship between occupational stress and work-related musculoskeletal disorders in Korean male firefighters. Annals of occupational and environmental medicine. 2013;25(1):1-7.
29. Parvari R, Karimi S, Oliaei M, Abbassinia M, Motamedzade M, Mohammadi P. Investigating the Effect of Job and Demographic Characteristics on Mental Workload and Subsequent Job Fatigue in Operating Room Personnel of Educational-Therapeutic Hospitals. Journal of Health. 2023;14(2):203-13.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb