پیام خود را بنویسید
دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1402 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 209-199 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.TUMS.SPH.REC.1401.288

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Razavi Manesh L S, Azam K, Zakerian S A, Khanlari P. Evaluation of the Level of Comprehension of the Symbols on the Iranian Washing Machine by the Visitors to Saraye-Irani in the City of Qom. Iran J Ergon 2023; 11 (3) :199-209
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-986-fa.html
رضوی منش لیلا سادات، اعظم کمال، ذاکریان سید ابوالفضل، خانلری پیام. ارزیابی میزان درک علائم درج‌شده روی ماشین لباس‌شویی ایرانی توسط مراجعه‌کنندگان به سرای ایرانی شهر قم. مجله ارگونومی. 1402; 11 (3) :199-209

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-986-fa.html


1- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، szakerian@gmail.com
چکیده:   (688 مشاهده)
اهداف: از نمادها برای آگاه‌سازی از نحوه‌ی عملکرد ابزار‌های مختلف استفاده می‌شود. با توجه به اینکه ماشین لباس‌شویی ابزاری پرکاربرد در زندگی امروزی محسوب می‌شود، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان درک مراجعه‌کنندگان به سرای ایرانی از نمادهای درج‌شده بر ماشین‌های لباس‌شویی ایرانی انجام شد.
روش ‌‌‌کار: تعداد ۳۰۰ نفر از مراجعه‌کنندگان به سرای ایرانی واقع در شهر قم در این مطالعه شرکت کردند. از چک‌لیست محقق‌ساخته‌ای که مبتنی بر استاندارد ISO ۹۱۸۶-۱ ۲۰۰۷ بود، استفاده شد. پس از اینکه چک‌لیست به تأیید خبرگان رسید، در بین شرکت‌کنندگان توزیع شد و از آن‌ها خواسته شد که مفهوم هر نماد را در مقابل آن یادداشت کنند. از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۲۲ و آزمون کای‌اسکوئر و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد نماد «شستن بدون چروک لباس» با میزان درک ۷۰ درصد تنها نمادی بود که شرکت‌کنندگان از میزان درک مناسبی از آن برخوردار بودند. این در حالی بود که درک افراد از ۱۳ نماد دیگر کمتر از حد استاندارد بود. میزان درک نمادهای یک‌ بار آبکشی اضافه (۰/۰۱۶=P)، شست‌وشو با آب سرد (۰/۰۳۷=P)، قفل کودک (۰/۰۰۲=P) و شست‌وشوی تمامقدرت (۰/۰۴۴=P) با افزایش سن کاهش یافت.  همچنین، با افزایش تحصیلات، میزان درک نماد‌ها افزایش یافت (۰/۰۰۱=P).
نتیجه‌گیری: از بین ۱۴ نماد سنجش‌شده در پژوهش حاضر، تنها یک نماد از سطح درک قابل قبولی برخوردار بود. لذا، با توجه به استفاده‌ی گسترده از ماشین‌های لباس‌شویی، به‌منظور بهینه‌سازی استفاده از این ابزار، طراحی مناسب و اجرای آموزش‌های لازم برای آشنایی با این نمادها و درک آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: ماشین لباس‌شویی، نماد‌ها، طراحی
متن کامل [PDF 1367 kb]   (132 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی در طراحی
دریافت: 1402/9/7 | پذیرش: 1402/9/30 | انتشار الکترونیک: 1402/9/30

فهرست منابع
1. Rahman I, Rahman MM, Ahmed M. Safety Sign, Symbols and Road Markings Of ‘Planned Residential Areas With Adjacent Highways’ Of Dhaka City: Focusing Pedestrian Safety. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN. 2014:2278-1684.
2. Pierce JR. An introduction to information theory: symbols, signals and noise: Courier Corporation; 2012.
3. Zender M, Mejía GM. Improving icon design: through focus on the role of individual symbols in the construction of meaning. Visible Language. 2013;47(1):66-89.
4. Laughery KR, Wogalter MS. Designing effective warnings. Reviews of human factors and ergonomics. 2006;2(1):241-71. [DOI: 10.1177/1557234X0600200109]
5. Laughery KR. Safety communications: warnings. Applied ergonomics. 2006;37(4):467-78. [DOI: 10.1016/j.apergo.2006.04.020] [PMID]
6. Laughery KR, Wogalter MS. A three-stage model summarizes product warning and environmental sign research. Safety science. 2014;61:3-10. [DOI: 10.1016/j.ssci.2011.02.012]
7. Foster JJ, Afzalnia M. International assessment of judged symbol comprehensibility. International Journal of Psychology. 2005;40(3):169-75. [DOI: 10.1080/00207590444000258]
8. Ishartomo F, Suhardi B, Rohani JM, editors. Ergonomic principles in traffic signs comprehension: A literature review. AIP conference proceedings. 2020;2217(1):030055. [DOI: 10.1063/5.0000701]
9. Schlosser R, Sigafoos J. Selecting graphic symbols for an initial request lexicon: Integrative review. Augmentative and Alternative Communication. 2002;18(2):102-23. [DOI: 10.1080/07434610212331281201]
10. Saremi M, Rezapoor T. Traffic signs ergonomics design and that influence on traffic and accident reducing. 2011. [link]
11. Chan AH, Ng AW. Investigation of guessability of industrial safety signs: effects of prospective-user factors and cognitive sign features. International Journal of Industrial Ergonomics. 2010;40(6):689-97. [DOI: 10.1016/j.ergon.2010.05.002]
12. Zwaga H, Boersema T. Evaluation of a set of graphic symbols. Applied Ergonomics. 1983;14(1):43-54. [DOI: 10.1016/0003-6870(83)90220-x] [PMID]
13. Davies S, Haines H, Norris B, Wilson JR. Safety pictograms: are they getting the message across? Applied ergonomics. 1998;29(1):15-23. [DOI: 10.1016/s0003-6870(97)00021-5] [PMID]
14. Bruter M. On what citizens mean by feeling ‘European’: perceptions of news, symbols and borderless‐ness. Journal of ethnic and migration studies. 2004;30(1):21-39. [DOI: 10.1080/1369183032000170150]
15. Talab AHD, Azari GR. Safety signs perception and adoption with the ISO and ANSI Standards. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2017;9(4):e12911. [DOI: 10.5812/jjhs.12911]
16. Zamanian Z, Afshin A, Davoudiantalab A, Hashemi H. Comprehension of workplace safety signs: A case study in Shiraz industrial park. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2013;2(1):37-43. [DOI: 10.18869/acadpub.johe.2.1.2.37]
17. Li H, Chen C-H. Effects of affordance state and operation mode on a smart washing machine touch sensitive user interface design. IEEE Sensors Journal. 2021;21(19):21956-21967. [DOI: 10.1109/JSEN.2021.3101666]
18. Rantanen J, Fedotov IA. Standards, principles and approaches in occupational health services. Occupational Health. 1995;5(7).
19. Neves J, da Silva FM, Raposo D, Silva J, editors. Ergonomics and warning design: standardization of graphical symbols for safety signs. In: Rebelo, F., Soares, M. (eds) Advances in Ergonomics in Design. AHFE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 588. Springer, Cham. [DOI: 10.1007/978-3-319-60582-1_23]
20. Cumber P. Visualising mechanics: washing machine dynamics. International journal of mathematical education in science and technology. 2021;52(4):626-652. [DOI: 10.1080/0020739X.2020.1794070]
21. Huang H, Yang M, Lv T. Ergonomic analysis of washing machines for elderly people: A focus group-based study. International Journal of Industrial Ergonomics. 2018;68:211-221. [DOI: 10.1016/j.ergon.2018.08.008]
22. ISO I. 9186-1. Graphical symbols—Test methods—Part 1: Methods for testing comprehensibility. Geneva: International Organization for Standardization. 2007.
23. Yarahmadi R, Ghasemkhani M, Mortezapour Sofiani A, Sepidarkish M. Study of Comprehension of the Signs Passengers at Subway Stations in Tehran (case study). Iran Occupational Health. 2020;17(1):1-10.
24. Duarte E, Rebelo F, Teles J, Wogalter MS. Safety sign comprehension by students, adult workers and disabled persons with cerebral palsy. Safety science. 2014;62:175-86. [DOI: 10.1016/j.ssci.2013.08.007]
25. Schulz P, Labudda K, Bertke V, Bellgardt S, Boedeker S, Spannhorst S, et al. Age effects on traffic sign comprehension. IATSS research. 2020;44(2):103-10. [DOI: 10.1016/j.iatssr.2019.10.001]
26. Scialfa C, Spadafora P, Klein M, Lesnik A, Dial L, Heinrich A. Iconic sign comprehension in older adults: The role of cognitive impairment and text enhancement. Can J Aging. 2008;27(3):253-265. [DOI: 10.3138/cja.27.3.253] [PMID]
27. Nicol A, Tuomi S. Hazard sign comprehension among illiterate adults. Stellenbosch Papers in Linguistics. 2007;37:67-88. [DOI: 10.5774/37-0-18]
28. Al-Madani H, Al-Janahi A-R. Assessment of drivers' comprehension of traffic signs based on their traffic, personal and social characteristics. Transportation research part F: Traffic psychology and behaviour. 2002;5(1):63-76. [DOI: 10.1016/S1369-8478(02)00006-2]
29. Piamonte DPT, Abeysekera JD, Ohlsson K. Understanding small graphical symbols: a cross-cultural study. International Journal of Industrial Ergonomics. 2001;27(6):399-404. [DOI: 10.1016/S0169-8141(01)00007-5]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb