پیام خود را بنویسید
دوره 11، شماره 3 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1402 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 219-210 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.RAZI.REC.1401.054

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghanbari Y, Gandomi F. Comparative Analysis of the Effect of Six Weeks Online Corrective Exercises and Posture Retraining on Pain, Disability, Percieved Fatigue, and Mental Workload Among Dentists in Shahrekord. Iran J Ergon 2023; 11 (3) :210-219
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-980-fa.html
قنبری یوسف، گندمی فرزانه. مقایسه ی اثر شش هفته تمرینات اصلاحی آنلاین و بازآموزی وضعیت بدنی بر درد، ناتوانی، خستگی ادراکی و بار کاری ذهنی دندان پزشکان شهرکرد. مجله ارگونومی. 1402; 11 (3) :210-219

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-980-fa.html


1- گروه آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2- گروه آسیب‌شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ، gandomi777@gmail.com
چکیده:   (898 مشاهده)
اهداف: اختلالات اسکلتی‌عضلانی و دردهای ناشی از بروز آن‌ها یکی از عوامل مهم و شایع آسیب­های شغلی به ­شمار می­رود؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری تمرینات با هدف اصلاح سندرم متقاطع فوقانی آنلاین و بازآموزی وضعیت صحیح بدن بر درد، ناتوانی، خستگی ادراکی، بار کاری ذهنی و پوسچر  دندان­پزشکان شهرستان شهرکرد است.
روش ‌‌‌کار: تعداد ۳۳ دندان­پزشک به­عنوان نمونه‌ی آماری و به شکل دردسترس انتخاب شدند و به­صورت تصادفی، در گروه­های کنترل (۱۱=n)، تمرینات اصلاحی مبتنی بر اصول  NASM(۱۱=n)  و تمرینات بازآموزی وضعیت بدنی (۱۱=n) قرار گرفتند. قبل از اعمال مداخلات و پس از اتمام دوره‌ی مداخلات، پیامدهای مطالعه بررسی شدند. گروه­های تجربی به مدت شش هفته تحت مداخلات مطالعه قرار گرفتند و گروه کنترل طی این مدت، فعالیت روزمره‌ی خود را انجام دادند. درد به­عنوان پیامد اولیه و ناتوانی، خستگی ادراکی، بار کاری ذهنی و کیفیت زندگی به­عنوان پیامدهای ثانویه بررسی شدند. برای مقایسه­های درون‌گروهی، از آزمون paired sample t-test و برای مقایسه­های بین‌گروهی، از one-way analysis of variance استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد که هر دو مداخله‌ی تمرینی اثر مثبتی بر درد، ناتوانی، خستگی ادراکی، بار کاری ذهنی و کیفیت زندگی دندان­پزشکان داشت (۰/۰۵>P)؛ بااین‌حال، یافته­های حاصل از تست­های تعقیبی نشان داد که تمرینات مبتنی بر اصلاح سندرم متقاطع فوقانی اثر چشمگیرتری نسبت به تمرینات بازآموزی وضعیت بدنی داشته است (۰/۰۵>P).
نتیجه‌گیری: استفاده از تمرینات اصلاحی مبتنی بر اصول NASM به­صورت آنلاین و بازآموزی وضعیت بدنی توانست در کاهش درد و ناتوانی و بهبود عملکرد دندان­پزشکان اثرهای مطلوبی بر جای بگذارد.
متن کامل [PDF 1247 kb]   (282 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اختلالات اسکلتی-عضلانی
دریافت: 1402/8/8 | پذیرش: 1402/9/30 | انتشار الکترونیک: 1402/9/30

فهرست منابع
1. Rahimi Fard H, Hashemi Nejad N, Choobine A, Heidari H, Tabatabaee S. Risk factors assessment cause musculoskeletal disorders in painting workshops of furniture industry. [In Persian].Qom University of Medical Sciences Journal. 2011; 4 (2): 35-45.
2. Jalili nasab A, azmoodeh F, alipour M, ansari S, varmazyar S. Investigation the prevalence of musculoskeletal disorders and its related factors in general dentists of Qazvin in 2016. [In Persian] Journal of Research in Dental Sciences; 2018; 14 (4) :220-27.
3. Bozkurt S, Demirsoy N, Günendi Z. Risk factors associated with work-related musculoskeletal disorders in dentistry. Clinical and Investigative Medincine. 2016;39(6):27527. [DOI: 10.25011/cim.v39i6.27527] [PMID]
4. Menzel NN. Psychosocial factors in musculoskeletal disorders. Critical care nursing clinics of North America. 2007;19(2):145-53. [DOI: 10.1016/j.ccell.2007.02.006] [PMID]
5. Sepehri S, Habibi AH, Shakerian S. The relationship between ergonomic chair and musculoskeletal disorders in north of Khuzestan’s students. European Journal of Experimental Biology. 2013;3(4):181-7.
6. Wilhelmus Johannes Andreas G, Wernstedt P, Campo M. Work-related musculoskeletal disorders in female Swedish physical therapists with more than 15 years of job experience: prevalence and associations with work exposures. Physiotherapy theory and practice. 2011;27(3):213-22. [DOI: 10.3109/09593985.2010.481323] [PMID]
7. Lis AM, Black KM, Korn H, Nordin M. Association between sitting and occupational LBP. European spine journal. 2007;16(2):283-98. [DOI: 10.1007/s00586-006-0143-7] [PMID]
8. Tavafian SS, Jamshidi A, Mohammad K, Montazeri A. Low back pain education and short term quality of life: a randomized trial. BMC musculoskeletal disorders. 2007;8(1):1-6. [DOI: 10.1186/1471-2474-8-21] [PMID]
9. Maluf SA, Moreno BG, Crivello O, Cabral CM, Bortolotti G, Marques AP. Global postural reeducation and static stretching exercises in the treatment of myogenic temporomandibular disorders: a randomized study. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2010;33(7):500-507. [DOI: 10.1016/j.jmpt.2010.08.005] [PMID]
10. Kumar DK, Rathan N, Mohan S, Begum M, Prasad B, Prasad ER. Exercise prescriptions to prevent musculoskeletal disorders in dentists. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2014;8(7):ZE13. [DOI: 10.7860/JCDR/2014/7549.4620] [PMID]
11. Koneru S, Tanikonda R. Role of yoga and physical activity in work-related musculoskeletal disorders among dentists. Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry. 2015;5(3):199. [DOI: 10.4103/2231-0762.159957] [PMID]
12. Vernon H, Mior S. The Neck Disability Index: a study of reliability and validity. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 1991;14(7):409-415. [PMID]
13. Mousavi SJ, Parnianpour M, Montazeri A, Mehdian H, Karimi A, Abedi M, Ashtiani AA, Mobini B, Hadian MR. Translation and validation study of the Iranian versions of the Neck Disability Index and the Neck Pain and Disability Scale. Spine. 2007;32(26):E825-E831. [DOI:10.1097/BRS.0b013e31815ce6dd] [PMID]
14. Genc A, Çelik SU, Genc V, ÖZTUNA D, Tur BS. The effects of cervical kinesiotaping on neck pain, range of motion, and disability in patients following thyroidectomy: a randomized, double-blind, sham-controlled clinical trial. Turkish Journal of Medical Sciences. 2019;49(4):1185-91. [DOI: 10.3906/sag-1812-55] [PMID]
15. Kalani N, Shahrbanian S, Riahi Z. Effects of resistance training with theraband on pain and quality of life in patients with knee osteoarthritis. Journal of Basic Research in Medical Sciences. 2020;7(3):26-35.
16. Van Niekerk SM, Louw Q, Vaughan C, Grimmer-Somers K, Schreve K. Photographic measurement of upper-body sitting posture of high school students: a reliability and validity study. BMC musculoskeletal disorders. 2008;9(1):1-1. [DOI: 10.1186/1471-2474-9-113] [PMID]
17. Daneshmandi H, Mansore M. the effect of eight weeks comprehensive corrective exercises on upper Crossed syndrome. 40 female college students with forward head, forward shoulder, and kyphosis. Two Quarterly Researches in Sport Medicine and Technology. 2014;4(12):76-88.
18. Bae WS, Lee HO, Shin JW, Lee KC. The effect of middle and lower trapezius strength exercises and levator scapulae and upper trapezius stretching exercises in upper crossed syndrome. Journal of physical therapy science. 2016;28(5):1636-9. [DOI: 10.1589/jpts.28.1636] [PMID]
19. Asgari-Ashtiani AR, Ebrahimi-Takmajani E, Torkaman G, Amiri M, Mohammadi M. The effects of stabilization exercises and maximum isometric exercises on fear avoidance of belief in chronic non-specific neck pain. Archives of Rehabilitation. 2014;15(2):22-31.
20. Taheri H, Ghaderi J, Shirzad H. The evaluation of the effect of therapeutic exercises programs on the rate of chronic neck pain and disability in police staff of Lorestan. Journal of Police Medicine. 2014;3(3):193-202. [DOI: 10.30505/3.3.193]
21. Dusunceli Y, Ozturk C, Atamaz F, Hepguler S, Durmaz B. Efficacy of neck stabilization exercises for neck pain: a randomized controlled study. Journal of rehabilitation medicine. 2009;41(8):626. [DOI: 10.2340/16501977-0392] [PMID]
22. McLean SM, May S, Klaber-Moffett J, Sharp DM, Gardiner E. Risk factors for the onset of non-specific neck pain: a systematic review. Journal of Epidemiology & Community Health. 2010;64(7):565-72. [DOI: 10.1136/jech.2009.090720] [PMID]
23. Salo PK, Häkkinen AH, Kautiainen H, Ylinen JJ. Effect of neck strength training on health-related quality of life in females with chronic neck pain: a randomized controlled 1-year follow-up study. Health and quality of life outcomes. 2010;8:48. [DOI: 10.1186/1477-7525-8-48] [PMID]
24. Ylinen J, Salo P, Nykänen M, Kautiainen H, Häkkinen A. Decreased isometric neck strength in women with chronic neck pain and the repeatability of neck strength measurements. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2004;85(8):1303-1308. [DOI: 10.1016/j.apmr.2003.09.018] [PMID]
25. Iqbal ZA, Rajan R, Khan SA, Alghadir AH. Effect of deep cervical flexor muscles training using pressure biofeedback on pain and disability of school teachers with neck pain. Journal of physical therapy science. 2013;25(6):657-61. [DOI: 10.1589/jpts.25.657] [PMID]
26. Janda V. Muscles and motor control in cervicogenic disorders: assessment and management. Physical therapy of the cervical and thoracic spine. 1994.
27. Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. Journal of spinal disorders. 1992;5(4):383-385. [DOI: 10.1097/00002517-199212000-00001] [PMID]
28. Murphy DR, Hurwitz EL, Gregory AA. Manipulation in the presence of cervical spinal cord compression: a case series. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2006;29(3):236-244. [DOI: 10.1016/j.jmpt.2006.01.001] [PMID]
29. Noroozi A, Abdolshah M. A structural model of affecting factors on job stress with the mediating role of depression (Case Study: The employees of Golestan’s gas corporation). Iran Occupational Health. 2018;15(2):54-63.
30. Gholami A, Yarandi MS, Ghasemi M, Koozekonan AG, Soltanzadeh A. Effect of coronavirus epidemic on job stress and mental workload: A longitudinal study in a chemical industry. Iran Occupational Health. 2020;17:8 Special Issue: Covid-19.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb