پیام خود را بنویسید
دوره 10، شماره 2 - ( فصل‌نامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1401 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 89-81 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.AJUMS.REC.1401.027

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shirali G, Mohammadi A, Elyasigomari A. The Effect of COVID-19 Pandemic On Mental Workload and Occupational Burnout in Medical Staff: A Case-Control Study. Iran J Ergon 2022; 10 (2) :81-89
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-898-fa.html
شیرالی غلا‌م‌عباس، محمدی عباس، الیاسی گماری عاطفه. بررسی تاثیر همه گیری کووید-19 بر بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی کادر درمان: یک مطالعه ی مورد - شاهدی. مجله ارگونومی. 1401; 10 (2) :81-89

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-898-fa.html


1- گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2- مرکز تحقیقات فناوری‌های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
3- گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، elyasigomariatefe@gmail.com
چکیده:   (2354 مشاهده)
اهداف: پارامترهای روان‌شناختی از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌ها در تعیین کارآیی شغلی کارکنان در محیط‌های کاری بوده و می‌تواند به شدت تحت تأثیر بیماری‌های همه‌گیر مانند کووید-۱۹ قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی کادر درمان در ایران انجام شد.
روش ‌‌‌کار: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، در بین پرسنل کادر بهداشت و درمان دو بیمارستان در استان تهران در سال ۱۴۰۰ انجام پذیرفت. کلیه‌ی کارکنان شاغل در دو بیمارستان به روش سرشماری، وارد مطالعه شدند. تعداد کل افراد مورد مطالعه، ۴۱۲ نفر بود. برای بررسی بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی به ترتیب از پرسش‌نامه‌های بار کاری ذهنی NASA-TLX و پرسش‌نامه‌ی فرسودگی شغلی ماسلاچ (Maslach Burnout Inventory) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Independent t-test و Chi-square تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین سن، سابقه‌ی کار، ساعت کار روزانه و شاخص توده‌ی بدنی کارکنان مورد مطالعه به ترتیب ۱۱/۴۸ ± ۳۶/۷۰ سال، ۷/۱۳ ± ۱۲/۵۳ سال، ۳/۱۳ ± ۹/۶۴ ساعت و ۴/۷۳ ± ۲۳/۸۹ کیلوگرم بر متر مربع بود. تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد در مقادیر بار کاری ذهنی (۰/۰۱۱ = P) و فرسودگی شغلی (۰/۰۰۱ = P)، وجود داشت.
نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از مطالعه‌ی حاضر نشان داد که شیوع کووید-۱۹ می‌تواند مقادیر متغیرهای بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی پرسنل بهداشت و درمان را در محیط‌های درمانی افزایش دهد. بنابراین، انجام اقدامات کنترلی و مداخلات روان‌شناختی به منظور بهبود سلامت روانی و جسمانی پرسنل و کادر بهداشت و درمان در طی همه‌گیری کووید-۱۹ کاملاً ضروری است.
متن کامل [PDF 1014 kb]   (1676 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی شناختی
دریافت: 1401/4/6 | پذیرش: 1401/7/1 | انتشار الکترونیک: 1401/7/1

فهرست منابع
1. Sobhani S, Hosseini MS, Koroozhdeh B, Tabanfar S. The impact of Covid-19 anxiety on the quality of life (QOL) of people working in an industry in 2021: a case study. AOH. 2022;6(1):1156-63. [DOI]
2. Zhu H, Wei L, Niu P. The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Glob Health Res Policy. 2020;5(1):6. [DOI] [PubMed]
3. Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 and Italy: what next? Lancet. 2020;395(10231):1225-8. [DOI] [PubMed]
4. Sobhani S, Tabanfar S. Assessment of Covid-19 anxiety and its relationship with sleep quality in industrial workers: a case study. AOH. 2022;6(2):1236-42. [DOI]
5. Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. Int J Antimicrob Agents. 2020;55(3):105924. [DOI] [PubMed]
6. World Health Organization. WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard. [Online]. [cited 2022 July 25]; Available from: URL: https://covid19.who.int/2022
7. Shahed Hagh Ghadam H, Fathi Ashtiani A, Rahnejat AM, Ahmadi Tahour Soltani M, Taghva A, et al. Psychological consequences and interventions during the COVID-19 pandemic: Narrative review [in Persian]. J Mar Med. 2020;2(1):1-11.
8. Tabanfar S, Sobhani S. The relationship between anxiety symptoms and demographic characteristics of administrative staff during Covid-19 pandemic: a cross-sectional study. AOH. 2022;6(2):1224-9. [DOI]
9. Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(5):1729. [DOI] [PubMed]
10. Xiao C. A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)-related psychological and mental problems: Structured letter therapy. Psychiatry Investig. 2020;17(2):175-6. [DOI] [PubMed]
11. Hall RC, Hall RC, Chapman MJ. The 1995 Kikwit Ebola outbreak: lessons hospitals and physicians can apply to future viral epidemics. Gen Hosp Psychiatry. 2008;30(5):446-52. [DOI] [PubMed]
12. Wang Z, Liu H, Yu H, Wu Y, Chang S, Wang L. Associations between occupational stress, burnout and well-being among manufacturing workers: mediating roles of psychological capital and self-esteem. BMC Psychiatry. 2017;17(1):364. [DOI] [PubMed]
13. Allahyari T, Khanehshenas F, Khalkhali H. Explaining the relationship between psychosocial stress and job performance in banking industry based on an integrated model. J Occup Hyg Eng 2016;4(1):18-25. [DOI]
14. Mollaei M, Allahyari T, Arsalani N, Khalkhali H. An investigation of the relationship between psychosocial work factors and cognitive failures in nursing [in Persian]. IOH. 2018;15(3):89-102.
15. Mohammadi MT. Psychological impacts of Covid-19 outbreak on mental health status of society individuals: A narrative review. J Mil Med. 2020;22(2):184-92. [DOI]
16. Tabanfar S, Pourbabaki R, Sobhani S. Relationship between dimensions of safety climate and unsafe behaviors of the construction industry workers. AOH. 2021;5(3):1068-74. [DOI]
17. Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, Yang C, Yang BX, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. Lancet Psychiatry. 2020;7(3):e14. [DOI] [PubMed]
18. Kim KW, Park SJ, Lim HS, Cho HH. Safety climate and occupational stress according to occupational accidents experience and employment type in shipbuilding industry of korea. Saf Health Work. 2017;8(3):290-5. [DOI] [PubMed]
19. Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. JAMA Netw Open. 2020;3(3):e203976. [DOI] [PubMed]
20. Mazloumi A, Ghorbani M, Nasl Saraji G, Kazemi Z, Hosseini M. Workload assessment of workers in the assembly lines of a car manufacturing company [in Persian]. IOH. 2014;11(4):44-55.
21. Puspawardhani EH, Suryoputro MR, Sari AD, Kurnia RD, Purnomo H. Mental workload analysis using NASA-TLX method between various level of work in plastic injection division of manufacturing company. In: Arezes P, editor. Advances in safety management and human factors. Berlin/Heidelberg, Germany: Springer; 2016. p. 311-9. [DOI]
22. Kabir MJ, Heidari A, Etemad K, Babazadeh Gashti A, Jafari N, Honarvar MR, et al. Job burnout, job satisfaction, and related factors among health care workers in Golestan Province, Iran. Electron Physician. 2016;8(9):2924-30. [DOI] [PubMed]
23. Sepehri Shamloo Z, Hashemian SS, Khoshsima H, Shahverdi A, Khodadost M, Modares Gharavi M. Validity and reliability of the Persian version of the Maslach burnout inventory (general survey version) in Iranian population [in Persian]. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2017;11(2).
24. Moalemi S, Kavosi Z, Beygi N, Deghan A, Karimi A, Parvizi MM. Evaluation of the Persian version of Maslach burnout inventory-human services survey among Iranian nurses: Validity and reliability. Galen Med J. 2018;7:e995. [DOI] [PubMed]
25. Maunder R, Hunter J, Vincent L, Bennett J, Peladeau N, Leszcz M, et al. The immediate psychological and occupational impact of the 2003 SARS outbreak in a teaching hospital. CMAJ. 2003;168(10):1245-51. [PubMed]
26. Zhang M, Zhang P, Liu Y, Wang H, Hu K, Du M. Influence of perceived stress and workload on work engagement in front‐line nurses during COVID‐19 pandemic. J Clin Nurs. 2021;30(11-12):1584-95. [DOI] [PubMed]
27. Kim JS, Choi JS. Factors influencing emergency nurses' burnout during an outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Korea. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2016;10(4):295-9. [DOI] [PubMed]
28. Sobhani S, Mohammadi Zeidi I, Tabanfar S, Hosseini MS. Relationship between anxiety and quality of life in nurses caring for Covid-19 patient in different wards [in Persian]. JOHOE. 2022;9(1):37-45.
29. Lima CKT, de Medeiros Carvalho PM, Lima IdAS, de Oliveira Nunes JVA, Saraiva JS, de Souza RI, et al. The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). Psychiatry Res. 2020;287:112915. [DOI] [PubMed]
30. Huang JZ, Han MF, Luo TD, Ren AK, Zhou XP. Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19 [in Chinese]. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2020;38(3):192-5. [DOI] [PubMed]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb