پیام خود را بنویسید
دوره 9، شماره 2 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 41-30 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pashaei Yousef Kandi A, Hassani M. Investigating the Role of Organizational Values, Communication Satisfaction and Charismatic Leadership on Job Performance with Emphasis on the Mediating Role of Psychological Components Related to Nurses' Work. Iran J Ergon 2021; 9 (2) :30-41
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-800-fa.html
پاشایی یوسف کندی عزیزه، حسنی محمد. بررسی نقش ارزش‌های سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند بر عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی مؤلفه‌های روان‌شناختی مرتبط با کار پرستاران. مجله ارگونومی 1400; 9 (2) :41-30

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-800-fa.html


1- کارشناس ارشد، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، pashaieazizeh@gmail.com
2- استاد، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (1891 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاران به عنوان بزرگ­ ترین منبع نیروی انسانی، جایگاه ویژه‌­ای در امور درمانی دارند و عملکرد آنان به عنوان فعالیتی اثربخش، با مراقبت مستقیم بیمار تعریف می‌­شود، بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن‌ها ضروری است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، واکاوی نقش مؤلفه­‌های روان‌شناختی مرتبط با کار در رابطه عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد شغلی پرستاران است.
روش کار: این تحقیق با توجه به نحوه گردآوری داده‌­ها تحقیق توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام پرستاران بیمارستان سیدالشهدا (ع) شهر ارومیه به تعداد ۲۶۵ نفر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۵۵ نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی طبقه‌­ای نسبتی انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و پس ازمحاسبه روایی و پایایی ابزارها، تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای 22  SPSSو PLS 3 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتیجه تحلیل داده‌ها نشان می­‌دهد ارزش­‌های سازمانی، رضایت از ارتباطات و رهبری فرهمند با مقادیر آماره تی بیشتر از ۱/۹۶ (P value<۰/۰۵) با میانجیگری عوامل روان‌شناختی بر عملکرد شغلی پرستاران تأثیر مثبت و معناداری دارند.
نتیجه‌گیری: ارزش‌ها، اهداف، رهبری و ارتباطات اموری هستند که فراتر از یک موقعیت خاص عمل کرده و باعث ایجاد حس رضایت و بهبود عملکرد می­‌شوند. مدیران با تبیین آشکار اهداف و ایجاد جو مناسب برای بیان دیدگاه‌ها، با مشارکت دادن در انجام امور حس تعهد و مالکیت و با برگزاری دوره‌های آموزشی، توانمندی و قابلیت پرستاران را افزایش داده و زمینه ارتقای عملکرد آنان را فراهم آورند.
متن کامل [PDF 595 kb]   (1132 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1399/12/4 | پذیرش: 1400/5/22 | انتشار الکترونیک: 1400/6/30

فهرست منابع
1. Zakerian SA, Mosaferchi S, Sepidarkish M, Nasiri Z, Momenyan S, Mortezapour soufiani A. et al. The Role of Individual Effective Factors on Nurses' Job Performance. A Case Study: Selected Hospitals in Tehran Occup Med Quarterly J. 2018;10 (1):54-61. [Google Scholar]
2. Darvar Alidadi H. The effect of organizational culture and communication skills on job performance (Case study: nurses of Zahedan Social Security Hospital). Master Thesis in Public Management, Human Resource, Zahedan: Sistan and Baluchestan University. 2017.
3. Grossgrove J, Scheer SD, Conklin NL, Jones JM, Safrit, RD. Organizational values perceived as evident among Ohio State University extention personnel. J Ext. 2005;43(5). [Google Scholar]
4. Blanchard K, O'Connor, M. Management based on values, translated by Kamran Parvaneh, Tehran: Abangah Publications. 2003. [Google Scholar]
5. Khanjankhani Kh, Askari R, Askari Shahi M, Shafi'i M. Ranking the dimensions of the internal organizational environment and the five personality traits in the professional performance of nurses in a teaching hospital. J Urmia Nurs Midwifery. 2018;16(5):324-34. [Google Scholar]
6. Khoshnevis N. Effectiveness of organizational communication. Scientific-Specialized Monthly of Iranian Public Relations Association. 2015; 96:24-30.
7. Babamiri M, Heidari Moghadam R, Mohammadi B, Mohammadi Y. An Investigation on the Relationship between Proactive Personality with Networking, Mediated by Job Satisfaction. Iran J Ergon. 2017;5(3):50-7. [DOI]
8. Ghiyasvandian S, Sedighiyani A, Kazemnejad A, Iranshahi I. Relationship between organizational communication satisfaction and organizational commitment in nurses . Med History History Med. 2017; 9(6) :20-33.
9. Khaleqkhah A, Babaei Manqari MM. Relationship between organizational commitment, organizational culture and leadership style. Dev Quarterly. 2015; 36:1-16. [DOI]
10. Akbarbegloo M, Bayrami R. Barriers to improving the quality of nursing services from the perspective of employed nurses. Sci J Hamadan School Nurs Midwifery. 2010;18(2):43-49. [Google Scholar]
11. Ziaei MS, Nargesian A, Adibaghi Isfahani S. The role of spiritual leadership in empowering the staff of the University of Tehran. J Public Manag. 2011;1(1):67-86. [Google Scholar]
12. Zahedi SM, Qajariyeh F. Relationship between organizational commitment and the tendency to retain nurses working in the Army of the Islamic Republic of Iran. J Nurs Care Res Center of Tehran University of Med Sci (Iranian Journal of Nursing). 2011;24(73):19-26.
13. Razdar MR, Shokhmgar F, Keshtgar M. Investigating the relationship between transformational leadership and psychological empowerment of Ghaen Azad University staff. First National Conference on Manag Econ. 2016.
14. Rahimi H. The Effect of Job Nature on Job Adjustment of Nurses in Hospital Affiliated to Kashan University of Medical Sciences. Iran J Ergon. 2020;8(2):17-25. [DOI] [Google Scholar]
15. Pierce JL, O'driscoll MP, Coghlan AM. Work environment structure and psychological ownership: The mediating effects of control. J Soci Psychol. 2004;144(5):507-34. [Google Scholar]
16. Cameron KS, Quinn RE. Diagnosing and changing qrganizational culture. Based on the competing values framework. Reading, MA: Addison-Wesley.1999. [DOI]
17. Downs C, Adrian A. Communication audits. lawrence, KS: Commun Manag. 1997.
18. Bass BM, Avolio BJ. Manual: The multifactor leadership questionner. J Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA. 1990.‏
19. Porter LW, Steers RM, Mowday R. Organizational commitnent. J Appl Psychol. 1983;59(5):603-9. [DOI]
20. Spretzer GM. Psychological empowerment in the work place: Dimensions. Meas Valid, Acad Manag J. 1997;38:1442-65. [DOI]
21. Avey JB, Avolio BJ, Crossley CD, Luthans F. Psychological ownership: Theoretical extensions, measurement and relation to work outcomes. J Organizational Behavior: Int J Industri Occup Organ Psychol Behav. 2009; 30(2): 173-91.‏ [DOI]
22. Paterson DG. The scott company graphic rating scale. J Pers Res. 1963; 1:361-376.
23. Hosseini ST. Investigating the organizational factors affecting the empowerment of human resources in the Deputy Minister of Development of the Ministry of Jihad Agriculture. J Educ Manag Res 2013;5(1):35-54.
24. Malakouti E, Yazdani B. The role of charismatic leadership on organizational commitment: The Moderating Impact of Value Reduction (Case Study: Isfahan Mobile Telecommunications Company). International Conference on Innovation in Business and Econ Manag, Tehran, Iran Bus Excell Assoc. 2018.
25. Jaffery H, Farooq H. The impact of structural empowerment on organizational citizenship behavior-organization and job performance: A mediating role of burnout. Burn J Manag. 2015;2(2):274-89. [DOI]
26. Pingo JC, Dixon MR, Paliliunas D. Intervention enhancing effects of acceptance and commitment training on performance feedback for direct support professional work performance, Stress, and job satisfaction. Behav Anal Pract. 2020;13(1):1-10. [DOI]
27. Mathew GC, Prashar S, Ramanathan HN, Pandey UK, Parsad C. Impact of religiosity, spirituality, job satisfaction and commitment on employee performance: a quantile regression approach. Int J Indian Cult Bus Manag. 2019;19(4):491-508. [DOI]
28. Tadampali AC, Hadi A. The effect of job satisfaction and organizational commitment on work engagement and performance. Adv Soci Sci, Educ Human Res. 2017;149:55-7. [DOI]
29. Huili Ye. Relationship between Employee Personality and Job Performance: Based on the mediating effect of organizational trust and work values .Proceedings of the 2nd international conference on economics and management, education, humanities and aocial sciences. Book Series: Adv Soci Sci Educ Human Res. 2018; 151:110-6.
30. Liu F, Chow IH.S, Xiao D, Huang M. Cross-level effects of HRM bundle on employee well-being and job performance: The mediating role of psychological ownership. Chin Manag Stud. 2017;11(3):520-37. [DOI]
31. Farzad L, Ranjbar M. Investigating the Relationship between Transformational Leadership and Employee Performance through the Mediating Variable of Psychological Ownership: A Case Study of School Principals, Employees of Aq Qala Education Headquarters. International Conference on New Approaches to the Humanities in the 21st Century. 2016; Rasht, Conference Secretariat.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb