دوره 7، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1398 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 53-45 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alimohammad I, Pourbabaki R, Rahmani K, Souri M, Ahmadi Kanrash F. The Effect of Smoking on Cognitive Performance of Workers in the Automotive Industry. Iran J Ergon. 2019; 7 (1) :45-53
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-589-fa.html
علیمحمدی ایرج، پوربابکی رضا، رحمانی کاظم، سوری مهرداد، احمدی کانرش فخرالدین. بررسی تأثیر سیگار بر عملکرد شناختی کارگران در یک صنعت خودرو‌سازی. مجله ارگونومی. 1398; 7 (1) :53-45

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-589-fa.html


1- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
5- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، f_ahmadi1367@yahoo.com
چکیده:   (3712 مشاهده)

زمینه و هدف: پژوهش‌ها تأثیر سیگار بر عملکردهای ذهنی و شناختی افراد را نشان می‌دهد که نیازمند توجه و تمرکز است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیگار بر عملکرد شناختی کارگران صنعت خودروسازی است.
روش کار: در این پژوهش مورد ـ شاهدی که در سال ۱۳۹۷ در کارخانه خودروسازی انجام شد، ۲۸۰ نفر از کارگران به صورت تصادفی ساده در دو گروه مورد (۱۰۰ نفر سیگاری) و شاهد (۱۸۰ نفر غیر‌سیگاری) وارد پژوهش شدند. همه افراد از محیط‌هایی با صدای تراز ۸۲ تا ۸۸ دسی‌بل انتخاب شدند. عملکرد شناختی کارگران نیز از طریق آزمون‌های عملکرد پیوسته، استروپ و آزمون برج لندن سنجش شد.
یافته‌ها: میانگین سنی گروه مورد (۳/۷) ۳۶
/۰۲ سال و گروه شاهد (۳/۶۵) ۳۶/۲۵ سال بود. نتایج نشان می‌دهد که آزمون برج لندن در افراد گروه سیگاری امتیاز پایین‌تری از افراد غیر‌سیگاری دارد (۰/۰۱>OR =۰/۹۰۳  ،P) و سایر مؤلفه‌های آزمون برج لندن ارتباط معنی‌داری با وضعیت سیگاری بودن افراد ندارد (۰/۰۵<P). همچنین آزمون استروپ و عملکرد پیوسته نیز در خصوص مؤلفه‌های تعداد پاسخ صحیح و زمان پاسخ و تداخل ارتباط معنی‌داری با وضعیت سیگاری بودن افراد دارد (۰/۰۱>P) و سایر مؤلفه‌ها ارتباطی با وضعیت سیگاری بودن افراد ندارد (۰/۰۵<P).
نتیجه‌گیری: مصرف سیگار و مواد نیکوتین‌دار به نحو محسوسی عملکردهای ذهنی و فکری کارگران را کاهش می‌دهد و افراد سیگاری از تداخل تمرکز، سرعت پردازش مغزی پایین در تصمیم‌گیری و دقت کاری ضعیف رنج می‌برند. 

 

متن کامل [PDF 419 kb]   (3257 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1999 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/9/15 | پذیرش: 1398/2/11 | انتشار الکترونیک: 1398/5/23

فهرست منابع
1. World Health Organization, Research for International Tobacco Control. WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: the MPOWER package. World Health Organization; 2008 Feb 11. [Google]
2. Østbye T, Taylor DH. The effect of smoking on years of healthy life (YHL) lost among middle‐aged and older Americans. Health Services Research. 2004 Jun;39(3):531-52. [DOI:10.1111/j.1475-6773.2004.00243.x] [PMID] [PMCID]
3. McClave AK, Dube SR, Strine TW, Mokdad AH. Associations between health-related quality of life and smoking status among a large sample of US adults. Preventive medicine. 2009 Feb 1;48(2):173-9. [DOI:10.1016/j.ypmed.2008.11.012] [PMID]
4. Castro MR, Matsuo T, Nunes SO. Clinical characteristics and quality of life of smokers at a referral center for smoking cessation. Jornal brasileiro de pneumologia. 2010 Feb;36(1):67-74. [DOI:10.1590/S1806-37132010000100012] [PMID]
5. Jorm AF. Association between smoking and mental disorders: results from an Australian National Prevalence Survey. Australian and New Zealand journal of public health. 1999 Jun;23(3):245-8. [DOI:10.1111/j.1467-842X.1999.tb01250.x] [PMID]
6. Maxwell CJ, Hirdes JP. The prevalence of smoking and implications for quality of life among the community-based elderly. American Journal of Preventive Medicine. 1993 Nov 1;9(6):338-45. [DOI:10.1016/S0749-3797(18)30685-8]
7. Goodwin RD, Keyes K, Simuro N. Mental disorders and nicotine dependence among pregnant women in the United States. Obstetrics & Gynecology. 2007 Apr 1;109(4):875-83. [DOI:10.1097/01.AOG.0000255979.62280.e6] [PMID]
8. Coffey SF, Gudleski GD, Saladin ME, Brady KT. Impulsivity and rapid discounting of delayed hypothetical rewards in cocaine-dependent individuals. Experimental and clinical psychopharmacology. 2003 Feb;11(1):18. [DOI:10.1037//1064-1297.11.1.18] [PMID]
9. Sabia S, Elbaz A, Dugravot A, Head J, Shipley M, Hagger-Johnson G, Kivimaki M, Singh-Manoux A. Impact of smoking on cognitive decline in early old age: the Whitehall II cohort study. Archives of general psychiatry. 2012 Jun 1;69(6):627-35. [DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2011.2016] [PMID] [PMCID]
10. Alimohammad I, Salimi F, Rahmani K, Soltani R, Ahmadi Kanrash F. Relationship between Smoking and Hearing Impairment of Automotive Industry Workers Exposed to Noise. OCCUPATIONAL MEDICINE Quarterly Journal. 2019;10(3):31-9. [DOI:10.18502/tkj.v10i3.231]
11. Glass JM, Buu A, Adams KM, Nigg JT, Puttler LI, Jester JM, Zucker RA. Effects of alcoholism severity and smoking on executive neurocognitive function. Addiction. 2009 Jan;104(1):38-48. [DOI:10.1111/j.1360-0443.2008.02415.x] [PMID] [PMCID]
12. MacKillop J, Amlung MT, Few LR, Ray LA, Sweet LH, Munafò MR. Delayed reward discounting and addictive behavior: a meta-analysis. Psychopharmacology. 2011 Aug 1;216(3):305-21. [DOI:10.1007/s00213-011-2229-0] [PMID] [PMCID]
13. Elwood PC, Gallacher JE, Hopkinson CA, Pickering J, Rabbitt P, Stollery B, Brayne C, Huppert FA, Bayer A. Smoking, drinking, and other life style factors and cognitive function in men in the Caerphilly cohort. Journal of Epidemiology & Community Health. 1999 Jan 1;53(1):9-14. [DOI:10.1136/jech.53.1.9] [PMID] [PMCID]
14. Kalmijn S, Van Boxtel MP, Verschuren MW, Jolles J, Launer LJ. Cigarette smoking and alcohol consumption in relation to cognitive performance in middle age. American journal of epidemiology. 2002 Nov 15;156(10):936-44. [DOI:10.1093/aje/kwf135] [PMID]
15. Alimohammadi I, Kanrash FA, Abolaghasemi J, Afrazandeh H, Rahmani K. Effect of chronic noise exposure on aggressive behavior of automotive industry workers. The international journal of occupational and environmental medicine. 2018 Oct;9(4):170. [DOI:10.15171/ijoem.2018.1375] [PMID] [PMCID]
16. Galanis DJ, Petrovitch H, Launer LJ, Harris TB, Foley DJ, White LR. Smoking history in middle age and subsequent cognitive performance in elderly Japanese-American men: the Honolulu-Asia Aging Study. American Journal of Epidemiology. 1997 Mar 15;145(6):507-15. [DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a009138] [PMID]
17. Zarghi A, Zarindast MR. Demographic variables and selective, sustained attention and planning through cognitive tasks among healthy adults. Basic and clinical Neuroscience. 2011 Apr 15;2(3):58-67. [Article]
18. Warm JS. Sustained attention in human performance. John Wiley & Sons Inc; 1984. [Google Scholar]
19. Lezak MD, Howieson DB, Loring DW, Fischer JS. Neuropsychological assessment. Oxford University Press, USA; 2004. [Google]
20. Stroop JR. Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of experimental psychology. 1935;18(6):643. [DOI:10.1037/h0054651]
21. Ernst M, Matochik JA, Heishman SJ, Van Horn JD, Jons PH, Henningfield JE, London ED. Effect of nicotine on brain activation during performance of a working memory task. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2001 Apr 10;98(8):4728-33. [DOI:10.1073/pnas.061369098] [PMID] [PMCID]
22. Ahmadi E, Bazazemonsef F. The survey of cognitive executive functions of brain in male smokers and non-smokers. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(9):803-10. [Google Scholar]
23. Carmelli D, Swan GE, Reed T, Sheellenberg GD, Christian JC. The effect of apolipoprotein E&4 in the relationships of smoking and drinking to cognitive function. Neuroepidemiology. 1999 May 1;18(3):125. [DOI:10.1159/000026204] [PMID]
24. Deary IJ, Pattie A, Taylor MD, Whiteman MC, Starr JM, Whalley LJ. Smoking and cognitive change from age 11 to age 80. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2003 Jul 1;74(7):1006-7. [DOI:10.1136/jnnp.74.7.1006] [PMID] [PMCID]
25. Cees De Groot J, De Leeuw FE, Oudkerk M, Van Gijn J, Hofman A, Jolles J, Breteler MM. Cerebral white matter lesions and cognitive function: the Rotterdam Scan Study. Annals of Neurology: Official Journal of the American Neurological Association and the Child Neurology Society. 2000 Feb;47(2):145-51. https://doi.org/10.1002/1531-8249(200002)47:2<145::AID-ANA3>3.3.CO;2-G [DOI:10.1002/1531-8249(200002)47:23.3.CO;2-G]
26. Ylikoski R, Ylikoski A, Erkinjuntti T, Sulkava R, Raininko R, Tilvis R. White matter changes in healthy elderly persons correlate with attention and speed of mental processing. Archives of Neurology. 1993 Aug 1;50(8):818-24. [DOI:10.1001/archneur.1993.00540080029009] [PMID]
27. Terborg C, Bramer S, Weiller C, Röther J. Short-term effect of cigarette smoking on CO2-induced vasomotor reactivity in man: A study with near-infrared spectroscopy and tanscranial Doppler sonography. Journal of the neurological sciences. 2002 Dec 15;205(1):15-20. [DOI:10.1016/S0022-510X(02)00308-8]
28. Rogers RL, Meyer JS, Judd BW, Mortel KF. Abstention from cigarette smoking improves cerebral perfusion among elderly chronic smokers. JAMA. 1985 May 24;253(20):2970-4. [DOI:10.1001/jama.253.20.2970] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb