پیام خود را بنویسید
دوره 6، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1397 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 18-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hamidi Y, Toosi Z, Tapak L. The relationship between personal mastery and organizational improving quality and productivity. Iran J Ergon 2018; 6 (1) :11-18
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-514-fa.html
حمیدی یداله، طوسی زهرا، تاپاک لیلی. رابطه قابلیت‌های فردی و پیامدهای بهبود کیفیت و بهره‌وری سازمانی. مجله ارگونومی 1397; 6 (1) :18-11

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-514-fa.html


1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دفتر ستاد برنامه دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، toosizahra@yahoo.com
3- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (9304 مشاهده)
زمینه و هدف: منابع انسانی سازمان‌ها با قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه خود، چنانچه مورد توجه قرار گیرند، نقش مهم و حساسی را در ارتقاء کیفیت و بهره‌وری ایفا خواهند نمود که در مباحث ماکروارگونومی نیز با هدف ارتقاء عملکرد سازمان به آن پرداخته شده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه قابلیت‌های فردی و بهبود کیفیت و بهره‌وری در دانشکاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
روش ­کار: این پژوهش از نوع توصیفی/تحلیلی بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی 295نفر از مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی دانشگاه انتخاب شدند و داده‌ها بوسیله 2پرسشنامه «سازمان یادگیرنده پیتر سنگه» و «مدیریت کیفیت فراگیر» گردآوری شد. تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی و آزمون آماری‌تی و آنالیز واریانس در سطح اطمینان 95‌درصد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با کمک نرم‌افزار Spss16 صورت پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج، میانگین قابلیت‌های فردی را 1/23 نشان داد. همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنادار بین قابلیت‌های فردی و بهره‌وری سازمان می‌باشد(p<0/001) بطوری که به ازای یک واحد افزایش در نمره قابلیت‌های فردی، نمره پیامدهای بهبودکیفیت و بهره‌وری 09/0‌واحد افزایش خواهد یافت (001/0p< ،018/0, SE=09/0b=). تفاوت معناداری در قابلیت‌های فردی بر حسب مشخصات دموگرافیک مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بهره‌وری در بخش خدمات بـیش از آنکـه بـه فنـاوری و سـایر عوامـل بسـتگی داشـته باشـد بـه منـابع انسـانی و عـواملی کـه بـرآن تـاثیر می‌گذارند، بستگی دارد. لذا توجه به قابلیت‌ها و توانمندسازی منابع انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان با رویکرد ماکروارگونومی و توسعه زیرساختهای مرتبط با توانمندسازی کارکنان، به افزایش کارآئی، بهره‌وری و بهبود کیفیت دست یافت.
متن کامل [PDF 360 kb]   (5430 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1397/3/17 | پذیرش: 1397/4/9 | انتشار الکترونیک: 1397/4/9

فهرست منابع
1. Scott C, Jaffe D. Empowering employees. Irannejadparazi M (Translator). Tehran: Institute for Research and Management Training publisher; 2005.
2. Scott C. Human resources & personnel management. Seyed Javadein SR (Translator). Tehran: Negahe Danesh Publisher; 1395.
3. Nikooi Moghaddam M, Mulaiefard A. Empowerment of human resources. Management period Quarterly. 2009;4(10-11):84-7.
4. Champin PA, Prié Y, Richard B. Personal knowledge elaboration and sharing: Presentation is knowledge too. Rapport de recherche RR-LIRIS-2008-012, EKAW. 2008. Retrieved from: http://liris.cnrs.fr/Documents/Liris-3437.pdf
5. Kim H, Breslin JG, Decker S, Choi J, Kim H. Personal knowledge management for knowledge workers using social semantic technologies. International Journal of Intelligent Information and Database Systems. 2009;3(1):28-43. [DOI:10.1504/IJIIDS.2009.023036]
6. Volkel M, Haller H. Conceptual data structures for personal knowledge management. Online Information Rev. 2009;33(2):298-315. [DOI:10.1108/14684520910951221]
7. Fathi N, Sha'bani Ravir A. Hidden Pearl: A Scientific and Experimental Model for Developing Saipan Heads and Developing Capabilities and Abilities = Saipa Future managers development. Tehran. Nourbakhsh Publisher. 2007.
8. Senge P. Fifth Commandment: Creating a Learning Organization. Roshan M, Hedayat HK (Translator). Tehran: Industrial Management Organization Publisher; 2001.
9. Jalali Javaran M, Jalali Javaran M. Results of empowerment of employees in the organization. Management period Quarterly. 2010;4(14-15):120-5.
10. Alvani M. Public administration. Tehran: NEY Publisher; 2001.
11. Taghipoor M, Mahboobi M, Nikooeifar A. Macroagonomic work environment is an appropriate setting for improving productivity (including case study) 3rd Iranian Accounting & Management Conference; 2015; Tehran, Iran.
12. Zahedi Sh, Najjari R. Human resource productivity and knowledge management. Peyk-Noor-Human Sciences. 2008;6(1):3-13.
13. Hamidi Y. Strategic leadership for effectiveness of quality managers in medical sciences universities:what skills is necessary. Aust J Basic & Appl Sci. 2009;3(3):2563-9.
14. Wagar TH, Rondeau KV. Total quality commitment and performance in Canadian health care organisations. Inter J Health Care Qual. 1998;11(4):1-5. [DOI:10.1108/13660759810248064]
15. Almasi M, Rostami E, Fattahi S. Mediating Effect of Correct Pattern of Consumption on the Relationship between Factors Affecting the Human Resource Productivity. Organizational Resources Management Researchs. 2015;5(1):1-23.
16. Najafi L, Hamidi Y, Ghiasi M, Emami H. Performance evaluation and its effects on employees' job motivation in Hamadan City health centers. Aust J Basic & Appl Sci. 2011;5(12):1761-5.
17. Mehrabian F, Nasiripour AA, Farmanbar R, Keshavarz S. Determination of factors enhancing the productivity of manpower from the viewpoint of faculty members and other faculty members of Guilan University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2011;3(2):58-63.
18. Althin R, Behrenz L. Efficiency and productivity of employment offices: evidence from Sweden. Int J Manpower. 2005;26(2):196-206. [DOI:10.1108/01437720510597676]
19. Hamidi Y, Barati M. Communication skills of heads of departments: Verbal, listening, and feedback skills. J Res Health Sci. 2011;11(2):91-6.
20. Federal total quality management handbook2. criter in and score guidlines for the president's award for quality and productivity improvement. 1990. Washington De: office of personnel management.
21. Nadi MA, Damadi SM. Structural Equation Modeling Relationships Between Learning Organization and Total Quality Management and Knowledge Management in Iran Insurance Company: Explaining a Theory. Industrial Management Quarterly. 2009;4(10):1-14.
22. Moradi Chaleshtari MR, Hamidi M, Sajjadi N, Kazemnejad A, Moradi Chaleshtari J. The Relationship between Transformational Leadership Styles and Exchange Organizational Justice and the Modeling in the Organization of Physical Education of the Islamic Republic of Iran. Sport management. 2009;1(2):73-96.
23. Hung RY, Lien BY, Yang B, Wu CM, Kuo YM. Impact of TQM and organizational learning oninnovation performance in the high-tech industry. Int Bus Rev. 2010;20(2):213-25. [DOI:10.1016/j.ibusrev.2010.07.001]
24. Adafar A, Bahrami Samani M. The use of components of the learning organization at the state and Islamic universities of Shahrekord. Iranian Higher Education. 2009;2(1):161-79.
25. Rivaaz S, Nick Car M, Rivaz M, Tabe bordbar F. Investigating the Relationship between the Principles of the Learning Organization and Organizational Commitment of Employees (Case Study of Fars Regional Electricity Distribution Company). The Mission of Government Management (Public Administration). 2014;5(13-14):13-22.
26. Sina H, Mazini M. The extent of realization of the dimensions of the learning organization from the viewpoint of high school principals in the education area of a city of Shiraz. Quarterly Journal of Research in the New Approach in Educational Management. 2013;4(14):155-68.
27. Chen C H. A study of the relationship between the learning organization and principal leadership styles in Taiwan. 2004. UMI Prroquest Digital Dissertation full citation & Abstract.DAL-A 65102،P.358.
28. Mehtari Arani M, Shahsavari M. A study on the level of certainty of the dimensions of learning organisation of isfahan education organization. Peyke Noor. 2010;7(4):117-28.
29. Hamidi Y, Najafi L, Vatankhah S, Mahmoudvan R, Behzadpur A, Najafi A. The effect of performance appraisal results on the personnels motivation and job promotion. Aust J Basic & Appl Sci. 2010;4(9):4178-83.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb