هیئت تحریریهدکتر مجید معتمدزاده
سردبیر و عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
motamedzadehumsha.ac.ir
پروفسور علیرضا چوبینه
مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه
استاد بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
alrchoobinsums.ac.ir
پروفسور محمد پرنیانپور
عضو هیئت تحریریه
استاد بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
parnianpoursharif.edu
دکتر آرام تیرگر
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی بابل
a.tirgarmubabol.ac.ir
دکتر مهدی جهانگیری
عضو هیئت تحریریه
استاد بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
jahangeri_msums.ac.ir
دکتر سید علی حسینی
عضو هیئت تحریریه
استاد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
sahosseiniuswr.ac.ir
دکتر ایمان دیانت
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
dianatitbzmed.ac.ir
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
عضو هیئت تحریریه
استاد بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران
zakeriantums.ac.ir
دکتر رستم گلمحمدی
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
golmohamadiumsha.ac.ir
دکتر محمدعلی لحمی
عضو هیئت تحریریه
استاد ارگونومی؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر ایرج محمدفام
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
mohammadfamumsha.ac.ir
دکتر جبرئیل نسل سراجی
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
jnsarajitums.ac.ir
دکتر محمد بابامیری
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
m.babamiriumsha.ac.ir
دکتر طلیعه آل نبی
هئیت تحریریه
انستیتوی تکنولوژی دانشگاه انتاریو، کانادا
Talia.alenabiuoit.ca


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.