پیام خود را بنویسید
دوره 9، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1400 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 47-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akbari J, Abolghasemian M, Ghaffari A, Moghaddas F, Mououdi M A, Rahimi Kamal S et al . Presenteeism and Productivity Loss Among Employees of Iranian Gas Transmission Company Manufacturers. Iran J Ergon. 2021; 9 (1) :33-47
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-789-fa.html
اکبری جعفر، ابوالقاسمیان محمود، غفاری امیر، مقدس فریدون، موعودی محمدامین، رحیمی کمال شقایق و همکاران.. مطالعه پدیده پرزنتیسم و کاهش بهره وری در بین کارکنان شرکت انتقال گاز ایران. مجله ارگونومی. 1400; 9 (1) :47-33

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-789-fa.html


1- بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) و پدافند غیرعامل، شرکت گاز استان اصفهان، شرکت ملی گاز ایران، اصفهان، ایران ، akbari.jafar@gmail.com
2- بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) و پدافند غیرعامل، شرکت گاز استان اصفهان، شرکت ملی گاز ایران، اصفهان، ایران
3- بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) و پدافند غیرعامل، شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران
4- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
5- بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) و پدافند غیرعامل، شرکت انتقال گاز ایران، تهران، ایران
چکیده:   (2612 مشاهده)
زمینه و هدف: پرزنتیسم پدیده ای است که براساس آن کارکنان به صورت فیزیکی در محیط کار حضور دارند اما از لحاظ کارکردی غایب هستند. هدف این مطالعه بررسی پدیده پرزنتیسم و کاهش بهره وری مرتبط با مشکلات سلامتی در بین کارکنان شرکت انتقال گاز ایران بود.
روش کار: افراد مورد مطالعه ۲۲۹۸ نفر از کارکنان بودند. داده های مطالعه با استفاده از مقیاس پرزنتیسم استنفورد (SPS-۶) و پرسشنامه سلامت و کار (HWQ) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک چندمتغیره در نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ انجام شد.
یافته ها: بیش از ۵۲ درصد از افراد موردمطالعه (۱۱۸۹ نفر) در طول یک سال حداقل یک بار پدیده پرزنتیسم را تجربه کرده بودند در حالی که در مجموع تعداد ۱۰۷۳ نفر (۴۷ درصد) غیرپرزنتیست بودند. نتایج نشان داد بین پدیده پرزنتیسم و زیرمجموعه های بهره وری (P=۰/۰۰۱)، تمرکز (P=۰/۰۲۳)، روابط با مسئول یا رئیس (P=۰/۰۰۷)، بی صبری و تحریک پذیری (P=۰/۰۲۶)، رضایت از محیط کار (P=۰/۰۳۸)، و در نهایت نمره  HWQ (P=۰/۰۱۱) از نظر آماری رابطه معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: بروز پدیده پرزنتیسم در بین کارکنان با اثر بر روی زیرمجموعه های موثر در بهره وری نیروی انسانی از جمله کاهش بهره وری فردی، کاهش قدرت تمرکز افراد، درک نامناسب آنان از ارتباط با مسئول، افزایش بی صبری، تحریک پذیری و سطح استرس شغلی آنان و کاهش سطح رضایت افراد از محیط کار، بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد. همین امر سبب تحمیل هزینه های زیادی به سازمان می شود.
متن کامل [PDF 646 kb]   (1178 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1399/11/8 | پذیرش: 1400/5/3 | انتشار الکترونیک: 1400/6/16

فهرست منابع
1. Bierla I, Huver B, Richard S. New evidence on absenteeism and presenteeism. Int J Hum Resour Manag. 2013;24(7):1536-50. [DOI:10.1080/09585192.2012.722120]
2. Goetzel RZ, Long SR, Ozminkowski RJ, Hawkins K, Wang S, Lynch W. Health, absence, disability, and presenteeism cost estimates of certain physical and mental health conditions affecting US employers. J occup Environ Med. 2004;46(4):398-412. [DOI:10.1097/01.jom.0000121151.40413.bd] [PMID]
3. Gosselin E, Lemyre L, Corneil W. Presenteeism and absenteeism: Differentiated understanding of related phenomena. J Occup Health Psychol. 2013;18(1):75-86. [DOI:10.1037/a0030932] [PMID]
4. Widera E, Chang A, Chen HL. Presenteeism: a public health hazard. J Gen Intern Med. 2010;25(11):1244-7. [DOI:10.1007/s11606-010-1422-x] [PMID] [PMCID]
5. Johns G. Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. J Organ Behav. 2010;31(4):519-42. [DOI:10.1002/job.630]
6. Skagen K, Collins AM. The consequences of sickness presenteeism on health and wellbeing over time: A systematic review. Soc Sci Med. 2016;161:169-77 [DOI:10.1016/j.socscimed.2016.06.005] [PMID]
7. Bergström G, Bodin L, Hagberg J, Aronsson G, Josephson M. Sickness presenteeism today, sickness absenteeism tomorrow? A prospective study on sickness presenteeism and future sickness absenteeism. J Occup Environ Med. 2009;51(6):629-38. [DOI:10.1097/JOM.0b013e3181a8281b] [PMID]
8. McKevitt C, Morgan M, Dundas R, Holland W. Sickness absence and 'working through'illness: a comparison of two professional groups. J Public Health. 1997;19(3):295-300. [DOI:10.1093/oxfordjournals.pubmed.a024633] [PMID]
9. Rosvold EO, Bjertness E. Physicians who do not take sick leave: hazardous heroes? Scand J Public Health. 2001;29(1):71-5. [DOI:10.1177/14034948010290010101]
10. Hansen CD, Andersen JH. Going ill to work-What personal circumstances, attitudes and work-related factors are associated with sickness presenteeism? Soc Sci Med. 2008;67(6):956-64. [DOI:10.1016/j.socscimed.2008.05.022] [PMID]
11. Caverley N, Cunningham JB, MacGregor JN. Sickness presenteeism, sickness absenteeism, and health following restructuring in a public service organization. J Manag Stud. 2007;44(2):304-19. [DOI:10.1111/j.1467-6486.2007.00690.x]
12. Aronsson G, Gustafsson K. Sickness presenteeism: prevalence, attendance-pressure factors, and an outline of a model for research. J Occup Environ Med. 2005;47(9):958-66. [DOI:10.1097/01.jom.0000177219.75677.17] [PMID]
13. Lohaus D, Habermann W. Presenteeism: A review and research directions. Hum Resour Manag Rev. 2019;29(1):43-58. [DOI:10.1016/j.hrmr.2018.02.010]
14. Burton WN, Conti DJ, Chen C-Y, Schultz AB, Edington DW. The role of health risk factors and disease on worker productivity. J Occup Environ Med. 1999;41(10):869-77 [DOI:10.1097/00043764-199910000-00007] [PMID]
15. Lu L, Cary LC, Yen Lin H. A cross-cultural examination of presenteeism and supervisory support. Career Dev Int. 2013;18(5):440-56. [DOI:10.1108/CDI-03-2013-0031]
16. Ospina MB, Dennett L, Waye A, Jacobs P, Thompson AH. A systematic review of measurement properties of instruments assessing presenteeism. Am J Manag Care. 2015;21(2):e171-85.
17. Hansen CD, Andersen JH. Going ill to work - What personal circumstances, attitudes and work-related factors are associated with sickness presenteeism? Soc Sci Med. 2008;67(6):956-64. [DOI:10.1016/j.socscimed.2008.05.022] [PMID]
18. Johansen V, Aronsson G, Marklund S. Positive and negative reasons for sickness presenteeism in Norway and Sweden: a cross-sectional survey. BMJ Open. 2014;4(2):e004123. [DOI:10.1136/bmjopen-2013-004123] [PMID] [PMCID]
19. Lu L, Lin HY, Cooper CL. Unhealthy and present: Motives and consequences of the act of presenteeism among Taiwanese employees. J Occup Health Psychol. 2013;18(4):406-16. [DOI:10.1037/a0034331] [PMID]
20. Kim J, Suh EE, Ju S, Choo H, Bae H, Choi H. Sickness Experiences of Korean Registered Nurses at Work: A Qualitative Study on Presenteeism. Asian Nurs Res. 2016;10(1):32-8. [DOI:10.1016/j.anr.2015.10.009] [PMID]
21. Al Nuhait M, Al Harbi K, Al Jarboa A, Bustami R, Alharbi S, Masud N. et al. Sickness presenteeism among health care providers in an academic tertiary care center in Riyadh. J Infect Public Health. 2017;10(6):711-5. [DOI:10.1016/j.jiph.2016.09.019] [PMID]
22. Esmaeili NM, Ghaedi S, Amiri MY, Gholipour A. Presenteeism Phenomenon: Investigating the Outcomes and the Solutions of Managing it. J Public Adm Perspective. 2016;7(25):67-93.
23. Koopman C, Pelletier KR, Murray JF, Sharda CE, Berger ML, Turpin RS, et al. Stanford presenteeism scale: health status and employee productivity. J Occup Environ Med. 2002;44(1):14-20. [DOI:10.1097/00043764-200201000-00004] [PMID]
24. Brborović H, Brborović O, Brumen V, Pavleković G, Mustajbegović J. Are nurse presenteeism and patient safety culture associated: a cross-sectional study. Arch Industrial Hyg Toxicol. 2014;65(2):149-56. [DOI:10.2478/10004-1254-65-2014-2462] [PMID]
25. Shikiar R, Halpern MT, Rentz AM, Khan ZM. Development of the Health and Work Questionnaire (HWQ): an instrument for assessing workplace productivity in relation to worker health. Work. 2004;22(3):219-29. [DOI:10.1037/t56069-000]
26. Sutin AR, Stephan Y, Luchetti M, Aschwanden D, Strickhouser JE, Lee JH. et al. BMI, Weight Discrimination, and the Trajectory of Distress and Well‐Being Across the Coronavirus Pandemic. Obesity. 2021;29(1):38-45. [DOI:10.1002/oby.23048] [PMID]
27. Field AE, Coakley EH, Must A, Spadano JL, Laird N, Dietz WH, et al. Impact of overweight on the risk of developing common chronic diseases during a 10-year period. Arch Intern Med. 2001;161(13):1581-6. [DOI:10.1001/archinte.161.13.1581] [PMID]
28. Saptavani A, Suwandi T, Wibowo A. Correlation between Body Mass Index on Presenteeism and Absenteeism on Dislipidemia Worker. Indian J Public Health Res Dev.2018; 9(1). [DOI:10.5958/0976-5506.2018.00001.3]
29. Sanchez Bustillos A, Vargas KG, Gomero-Cuadra R. Work productivity among adults with varied Body Mass Index: Results from a Canadian population-based survey. J Epidemiol Glob Health. 2015;5(2):191-9. [DOI:10.1016/j.jegh.2014.08.001] [PMID] [PMCID]
30. Kirkham HS, Clark BL, Bolas CA, Lewis GH, Jackson AS, Fisher D, et al. Which modifiable health risks are associated with changes in productivity costs? Popul Health Manag. 2015;18(1):30-8. [DOI:10.1089/pop.2014.0033] [PMID]
31. Webster RK, Liu R, Karimullina K, Hall I, Amlôt R, Rubin GJ. A systematic review of infectious illness Presenteeism: prevalence, reasons and risk factors. BMC Public Health. 2019;19(1):799. [DOI:10.1186/s12889-019-7138-x] [PMID] [PMCID]
32. Allemann A, Siebenhüner K, Hämmig O. Predictors of Presenteeism Among Hospital Employees-A Cross-Sectional Questionnaire-Based Study in Switzerland. J Occup Environ Med. 2019;61(12):1004-10. [DOI:10.1097/JOM.0000000000001721] [PMID]
33. Aronsson G, Hagberg J, Björklund C, Aboagye E, Marklund S, Leineweber C, et al. Health and motivation as mediators of the effects of job demands, job control, job support, and role conflicts at work and home on sickness presenteeism and absenteeism. Int Arch Occup Environ Health. 2021;94(3):409-18 [DOI:10.1007/s00420-020-01591-w] [PMID] [PMCID]
34. Côté K, Lauzier M, Stinglhamber F. The relationship between presenteeism and job satisfaction: A mediated moderation model using work engagement and perceived organizational support. Eur Manag J. 2021;39(2):270-8. [DOI:10.1016/j.emj.2020.09.001]
35. Hemp P. Presenteeism: at work-but out of it. Harv Bus Rev. 2004;82(10):49-58

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb