دوره 8، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1399 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amani H, Shojaei S H, Zarei H. Color and Its Impact on People in the Workplace: A Systematic Review Article. Iran J Ergon. 2020; 8 (1) :1-11
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-697-fa.html
امانی حامد، شجاعی سید حسین، زارعی هیمن. رنگ و تاثیر آن بر افراد در محیط کار: مقاله مروری سیستماتیک. مجله ارگونومی. 1399; 8 (1) :1-11

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-697-fa.html


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران ، Zarei.hi@ajums.ac.ir
چکیده:   (4312 مشاهده)

زمینه و هدف: محیط کار مناسب فضایی است که فرد در آن احساس آرامش و تمرکز دارد. در زمینه روان‌شناسی محیط، رنگ یکی از عوامل محیطی است که تأثیر بسیاری بر ادراک و رفتار انسان دارد؛ بنابراین هدف مطالعه مروری سیستماتیک حاضر بررسی تأثیر رنگ بر محیط کار است.
روش­ کار: مقاله حاضر مطالعه مروری سیستماتیک است. مقالات منتشر شده تمام متن و انگلیسی در پایگاه‌های علمی PubMed, Scopus, Science Direct ISI Web of Knowledge با کلیدواژه‌ های درک رنگ، ارگونومی رنگ، روان‌شناسی رنگ، اثر رنگ، سلامت روانی و محیط کار بدون محدودیت زمانی جست‌وجو شد که ۴۵ مقاله واجد شرایط بررسی شدند.
یافته‌ها: در ابتدا ۲۶۲ مقاله از پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف شناسایی شدند. در میان آنها ۹۳ مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. پس از آن ۴۸ مقاله به‌دلیل انجام‌ندادن مطالعات تجربی از مطالعه حذف و ۴۵ مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند. درمجموع ۱۸ مطالعه به بررسی اولویت رنگ، ۲۵ مطالعه به تحلیل خلق‌ و خو و احساسات، ۶ مطالعه به بررسی پیامدهای سلامت و ۱۹ مطالعه به تحلیل تأثیر رنگ محل کار بر پیامدهای مرتبط با کار متمرکز بودند. نتایج نشان می‌دهد که رنگ، تأثیر فراوانی بر احساسات (برای مثال خلق‌ و خو)، بهزیستی (مانند استرس، راحتی، رفاه) و عملکرد (بهره‌وری و خلاقیت) دارد.
نتیجه گیری: رنگ در محیط کار نقش مهمی در ادراک و رفتار انسان به‌ویژه خلق‌وخو، رفاه و عملکرد دارد. استفاده از رنگ در محیط کار می‌تواند سبب افزایش روحیه مثبت، کمک به احساس بهزیستی و نتیجه مثبت منجر شود. دانستن چگونگی حداکثر تأثیرگذاری تفاوت رنگ در محل کار بر انسان ضروری است.

متن کامل [PDF 525 kb]   (1522 دریافت)    
رنگ در محیط کار نقش مهمی در ادراک و رفتار انسان به‌ویژه خلق‌وخو، رفاه و عملکرد دارد. استفاده از رنگ در محیط کار می‌تواند سبب افزایش روحیه مثبت، کمک به احساس بهزیستی و نتیجه مثبت منجر شود. دانستن چگونگی حداکثر تأثیرگذاری تفاوت رنگ در محل کار بر انسان ضروری است.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/1 | پذیرش: 1399/2/29 | انتشار الکترونیک: 1399/3/17

فهرست منابع
1. Mehta R, Zhu RJ. Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances. Science. 2009 Feb 27;323(5918):1226-9. [DOI:10.1126/science.1169144] [PMID]
2. Kwallek N, Soon K, Lewis CM. Work week productivity, visual complexity, and individual environmental sensitivity in three offices of different color interiors. Color Research & Application: Endorsed by Inter‐Society Color Council, The Colour Group (Great Britain), Canadian Society for Color, Color Science Association of Japan, Dutch Society for the Study of Color, The Swedish Colour Centre Foundation, Colour Society of Australia, Centre Français de la Couleur. 2007 Apr;32(2):130-43. [DOI:10.1002/col.20298]
3. Kwallek N, Woodson H, Lewis CM, Sales C. Impact of three interior color schemes on worker mood and performance relative to individual environmental sensitivity. Color Research & Application: Endorsed by Inter‐Society Color Council, The Colour Group (Great Britain), Canadian Society for Color, Color Science Association of Japan, Dutch Society for the Study of Color, The Swedish Colour Centre Foundation, Colour Society of Australia, Centre Français de la Couleur. 1997 Apr;22(2):121-32. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6378(199704)22:2<121::AID-COL7>3.0.CO;2-V [DOI:10.1002/(SICI)1520-6378(199704)22:23.0.CO;2-V]
4. Küller R, Mikellides B, Janssens J. Color, arousal, and performance-A comparison of three experiments. Color Research & Application: Endorsed by Inter‐Society Color Council, The Colour Group (Great Britain), Canadian Society for Color, Color Science Association of Japan, Dutch Society for the Study of Color, The Swedish Colour Centre Foundation, Colour Society of Australia, Centre Français de la Couleur. 2009 Apr;34(2):141-52. [DOI:10.1002/col.20476]
5. Brooker A, Franklin A. The effect of colour on children's cognitive performance. British Journal of Educational Psychology. 2016 Jun;86(2):241-55. [DOI:10.1111/bjep.12101] [PMID]
6. Elliot AJ. Color and psychological functioning: a review of theoretical and empirical work. Frontiers in psychology. 2015 Apr 2;6:368. [DOI:10.3389/fpsyg.2015.00368] [PMID] [PMCID]
7. Kamaruzzaman SN, Zawawi EM. Influence of employees' perceptions of colour preferences on productivity in Malaysian office buildings. Journal of Sustainable Development. 2010 Sep 1;3(3):283. [DOI:10.5539/jsd.v3n3p283]
8. Liu W, Ji J, Chen H, Ye C. Optimal color design of psychological counseling room by design of experiments and response surface methodology. PloS one. 2014 Mar 4;9(3):e90646. [DOI:10.1371/journal.pone.0090646] [PMID] [PMCID]
9. Park JG. Color perception in pediatric patient room design: Healthy children vs. pediatric patients. HERD: Health Environments Research & Design Journal. 2009 Apr;2(3):6-28. [DOI:10.1177/193758670900200302] [PMID]
10. Poursafar Z, Devi NR, Rodrigues LR. EVALUATION OF COLOR AND LIGHTING PREFERENCES IN ARCHITECTS'OFFICES FOR ENHANCING PRODUCTIVITY. International Journal of Current Research and Review. 2016 Feb 1;8(3):1.
11. Valdez P, Mehrabian A. Effects of color on emotions. Journal of experimental psychology: General. 1994 Dec;123(4):394. [DOI:10.1037/0096-3445.123.4.394] [PMID]
12. Taylor C, Clifford A, Franklin A. Color preferences are not universal. Journal of Experimental Psychology: General. 2013 Nov;142(4):1015. [DOI:10.1037/a0030273] [PMID]
13. Park Y, Guerin DA. Meaning and preference of interior color palettes among four cultures. Journal of interior design. 2002 May;28(1):27-39. [DOI:10.1111/j.1939-1668.2002.tb00370.x]
14. Saito M. Comparative studies on color preference in Japan and other Asian regions, with special emphasis on the preference for white. Color Research & Application. 1996 Feb;21(1):35-49. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6378(199602)21:1<35::AID-COL4>3.0.CO;2-6 [DOI:10.1002/(SICI)1520-6378(199602)21:13.0.CO;2-6]
15. Sorokowski P, Sorokowska A, Witzel C. Sex differences in color preferences transcend extreme differences in culture and ecology. Psychonomic bulletin & review. 2014 Oct 1;21(5):1195-201. ] [DOI:10.3758/s13423-014-0591-8] [PMID] [PMCID]
16. Baniani M, Yamamoto S. A comparative study on correlation between personal background and interior color preference. Color Research & Application. 2015 Aug;40(4):416-24. [DOI:10.1002/col.21906]
17. Kwallek N, Lewis CM. Effects of environmental colour on males and females: A red or white or green office. Applied ergonomics. 1990 Dec 1;21(4):275-8. [DOI:10.1016/0003-6870(90)90197-6]
18. Kwallek N, Lewis CM, Lin‐Hsiao JW, Woodson H. Effects of nine monochromatic office interior colors on clerical tasks and worker mood. Color Research & Application. 1996 Dec;21(6):448-58. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6378(199612)21:6<448::AID-COL7>3.0.CO;2-W [DOI:10.1002/(SICI)1520-6378(199612)21:63.0.CO;2-W]
19. NAz KA, Epps H. Relationship between color and emotion: A study of college students. College Student J. 2004 Sep;38(3):396.
20. Andersen E, Maier A. The attentional guidance of individual colours in increasingly complex displays. Applied ergonomics. 2019 Nov 1;81:102885. [DOI:10.1016/j.apergo.2019.102885] [PMID]
21. Küller R, Ballal S, Laike T, Mikellides B, Tonello G. The impact of light and colour on psychological mood: a cross-cultural study of indoor work environments. Ergonomics. 2006 Nov 15;49(14):1496-507. [DOI:10.1080/00140130600858142] [PMID]
22. Rizomyliotis I, Konstantoulaki K, Kostopoulos I. Reassessing the effect of colour on attitude and behavioural intentions in promotional activities: The moderating role of mood and involvement. Australasian Marketing Journal (AMJ). 2018 Aug 1;26(3):204-15. [DOI:10.1016/j.ausmj.2018.04.002]
23. Park CW, Bae G. The Effects of Uniform Color and Restaurant Type on Behavioral Intention: The Comparison between the Employees' Perception and Customers' Perception in the Foodservice Industry. Culinary Science & Hospitality Research. 2018 Sep;24(7):89-95. [DOI:10.20878/cshr.2018.24.7.010]
24. Stone NJ. Designing effective study environments. Journal of environmental psychology. 2001 Jun 1;21(2):179-90. [DOI:10.1006/jevp.2000.0193]
25. Yildirim K, Cagatay K, Ayalp N. Effect of wall colour on the perception of classrooms. Indoor and Built Environment. 2015 Aug;24(5):607-16. [DOI:10.1177/1420326X14526214]
26. Berthold A, Reese G, Martin J. The effect of red color on perceived self‐attractiveness. European Journal of Social Psychology. 2017 Aug;47(5):645-52. [DOI:10.1002/ejsp.2238]
27. Stone NJ, English AJ. Task type, posters, and workspace color on mood, satisfaction, and performance. Journal of Environmental Psychology. 1998 Jun 1;18(2):175-85. [DOI:10.1006/jevp.1998.0084]
28. Kurt S, Osueke KK. The effects of color on the moods of college students. SAGE Open. 2014 Feb 27;4(1):2158244014525423. [DOI:10.1177/2158244014525423]
29. Abbas N, Kumar D, Mclachlan N. The psychological and physiological effects of light and colour on space users. In2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference 2006 Jan 17 (pp. 1228-1231). IEEE. [DOI:10.1109/IEMBS.2005.1616646] [PMID]
30. Lebedkova SM, Panteleeva NS, Stepanova IV. INFLUENCE ON VISUAL WORKING CAPACITY OF COLOUR DECORATION OF THE WORKPLACE FOR WORK WITH A COMPUTER. Light & Engineering. 2012 Jul 1;20(3).
31. Elliot AJ, Maier MA, Moller AC, Friedman R, Meinhardt J. Color and psychological functioning: The effect of red on performance attainment. Journal of experimental psychology: General. 2007 Feb;136(1):154. [DOI:10.1037/0096-3445.136.1.154] [PMID]
32. Vuković ZK, Petrović IB. THE EFFECT OF RED COLOR ON ANAGRAM PERFORMANCE-REPLICATION OF EXPERIMENT1. EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY. 2017 Mar 24:10.
33. Stone NJ. Environmental view and color for a simulated telemarketing task. Journal of Environmental Psychology. 2003 Mar 1;23(1):63-78. [DOI:10.1016/S0272-4944(02)00107-X]
34. Bakker I, van der Voordt TJ, de Boon J, Vink P. Red or blue meeting rooms: does it matter?. Facilities. 2013 Jan 25. [DOI:10.1108/02632771311292527]
35. McCoy JM, Evans GW. The potential role of the physical environment in fostering creativity. Creativity Research Journal. 2002 Oct 1;14(3-4):409-26. [DOI:10.1207/S15326934CRJ1434_11]
36. Ceylan C, Dul J, Aytac S. Can the office environment stimulate a manager's creativity?. Human Factors and ergonomics in Manufacturing & service Industries. 2008 Nov;18(6):589-602. [DOI:10.1002/hfm.20128]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.