مجله ارگونومی- اخبار نشریه
کسب رتبه علمی پژوهشی توسط مجله ارگونومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/20 | 
کسب رتبه علمی پژوهشی توسط مجله ارگونومی:
ضمن تبریک به نویسندگان، داوران، مدیران و سایر اعضای محترم مجله ارگونومی، به استحضار می رساند که رتبه علمی پژوهشی مجله در بهمن 1392 مورد تائید مقام محترم وزارت قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه مجله ارگونومی:
http://journal.iehfs.ir/find.php?item=1.43.19.fa
برگشت به اصل مطلب