مجله ارگونومی- گروه داوران سال ۱۳۹۹
داوران سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/24 | 
گروه داوران همتای مجله ارگونومی در سال ۱۳۹۹

 
ردیف نام و نام خانوادگی رایانامه
۱ دکتر زهرا مرادپور z.moradpoor۶۹gmail.com
۲ مهندس محمدامین موعودی mououdi۲۰۰۶yahoo.com
۳ دکتر آرام تیرگر aramtirgaryahoo.com
۴ دکتر ایمان دیانت im_dianatyahoo.com
۵ دکتر محمد بابامیری mohammad.babamirigmail.com
۶ دکتر فخرالدین قاسمی fk.ghasemigmail.com
۷ دکتر یدا... حمیدی hamidiumsha.ac.ir
۸ دکتر ندا مهدوی Nmahdavi۱yahoo.com
۹ دکتر جواد فردمال j۸۰fyahoo.com
۱۰ دکتر امید کلات پور kalatpourumsha.ac.ir
۱۱ دکتر لیلی تاپاک l.tapakyahoo.com
۱۲ مهندس پیام حیدری payam.haydari۶۹yahoo.com
۱۳ دکتر طالب عسکری پور taleb.askaripooryahoo.com
۱۴ دکتر محسن علیآبادی mohsen.aliabadiumsha.ac.ir
۱۵ مهندس علیرضا مرتضی پور صوفیانی amortezapour۲۵۸gmail.com
۱۶ دکتر مجید معتمدزاده motamedzadeyahoo.com
۱۷ دکتر محمد صادق سهرابی ms.sohrabiaui.ac.ir
۱۸ دکتر مصطفی میرزایی Mirzaeiumsha.ac.ir
۱۹ دکتر مهرداد عنبریان mehrdadanbarian۳۶gmail.com
۲۰ دکتر طیبه رحیمی پردنجانی tayebe.rahimiyahoo.com
۲۱ دکتر ابراهیم درویشی darvishi.hsegmail.com
۲۲ دکتر مجید فلاحی mjfllhyahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله ارگونومی:
http://journal.iehfs.ir/find-1.151.38.fa.html
برگشت به اصل مطلب