هیئت تحریریهپروفسور علیرضا چوبینه
مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه
استاد بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
alrchoobinsums.ac.ir

پروفسور رشید حیدری مقدم
سردبیر و عضو هیئت تحریریه
استاد، دانشگاه علوم پزشکی همدان
haydarimoghadamumsha.ac.ir
دکتر محمد بابامیری
مدیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
m.babamiriumsha.ac.ir

پروفسور مجید معتمدزاده
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
motamedzadehumsha.ac.ir
پروفسور محمد پرنیانپور
عضو هیئت تحریریه
استاد بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
parnianpoursharif.edu
پروفسور آرام تیرگر
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی بابل
a.tirgarmubabol.ac.ir
پروفسور مهدی جهانگیری
عضو هیئت تحریریه
استاد بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
jahangeri_msums.ac.ir
پروفسور سید علی حسینی
عضو هیئت تحریریه
استاد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
sahosseiniuswr.ac.ir
دکتر ایمان دیانت
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
dianatitbzmed.ac.ir
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
عضو هیئت تحریریه
استاد بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران
zakeriantums.ac.ir
دکتر رستم گلمحمدی
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
golmohamadiumsha.ac.ir
دکتر محمدعلی لحمی
عضو هیئت تحریریه
استاد ارگونومی؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر ایرج محمدفام
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
mohammadfamumsha.ac.ir
دکتر جبرئیل نسل سراجی
عضو هیئت تحریریه
استاد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
jnsarajitums.ac.ir
دکتر طلیعه آل نبی
هئیت تحریریه
انستیتوی تکنولوژی دانشگاه انتاریو، کانادا
Talia.alenabiuoit.ca
پروفسور محمد عبدلی ارامکی
هیئت تحریریه
دانشگاه ریسان، کانادا
m.abdoliryerson.ca


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: دانش گستر فرنام

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb | Co-Publisher: Farname Inc.