پیام خود را بنویسید
دوره 8، شماره 1 - ( فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران 1399 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 31-21 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Feyzi M, Navid H, Dianat I. Dimensional Accommodation of Common Harvesting Combines’ Seat with Operators’ Anthropometric Characteristics and Proposition the Proper Dimensions Based on Ergonomics Principles. Iran J Ergon. 2020; 8 (1) :21-31
URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-706-fa.html
فیضی مسعود، نوید حسین، دیانت ایمان. سازگاری ابعادی صندلی کمباین‌های برداشت، مرسوم با ابعاد آنتروپومتریک کاربران و ارائه ابعاد مناسب براساس اصول ارگونومی. مجله ارگونومی. 1399; 8 (1) :31-21

URL: http://journal.iehfs.ir/article-1-706-fa.html


1- دانش‌ آموخته دکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2- دانشیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، navid@tabrizu.ac.ir
3- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (5588 مشاهده)
زمینه و هدف: کمباین‌های برداشت کشاورزی نقش مهمی را در تولید غلات ایفا می‌کنند. یک کاربر کمباین تقریباً تمامی امور مربوط به برداشت را در یک پوسچر نشسته انجام می‌دهد. صندلی به‌عنوان رابط بین سیستم بیومکانیکی بدن کاربر و سیستم مکانیکی کمباین، تأثیر فراوانی بر ایمنی، سلامتی و راحتی دارد. بدون در نظر گرفتن خصوصیات آنتروپومتریک جامعه کاربران در طراحی ابعادی، دستیابی به یک طراحی موفقیت آمیز امکان‌پذیر نیست. در مطالعه حاضر، به بررسی تناسب بین ابعاد صندلی کمباین‌های مرسوم در ایران با ابعاد آنتروپومتریک کاربران ایرانی پرداخته شده است.
روش کار: این مطالعه در شهرستان بیجار، وسیع‌ترین شهرستان استان کردستان در غرب ایران انجام شد. هشت بعد آنتروپومتریک شامل وزن، قد، ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع رکبی، طول باسن-رکبی، عرض شانه و عرض باسن بر روی نمونه‌ای از کاربران اندازه‌گیری شد. تناسب عرض نشیمن‌گاه، عرض بالایی پشتی، عرض پایینی پشتی، ارتفاع نشیمن‌گاه، ارتفاع دسته، عمق نشیمن‌گاه و ارتفاع پشتی بر اساس روابط منطقی موجود مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: عدم تناسب قابل توجهی بین ابعاد صندلی‌های مورد بررسی و ابعاد آنتروپومتریک کاربران وجود داشت. انتخاب مقادیر ۴۴۰، ۳۷۰، ۴۴۰، ۴۱۰، ۲۶۰، ۴۳۰ و ۴۱۵ میلی‌متر برای عرض نشیمن‌گاه، عرض بالایی پشتی، عرض پایینی پشتی، ارتفاع نشیمن‌گاه، ارتفاع دسته، عمق نشیمن‌گاه و ارتفاع پشتی می‌تواند تناسب را به مقادیری بین ۶۲/۲ تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد.
بحث: ابعاد صندلی کمباین‌های موجود، برای جامعه ایرانی مناسب نیست. اما، با در نظر گرفتن ابعاد آنتروپومتریک کاربران می‌توان صندلی‌های را به لحاظ ارگونومیکی بهبود بخشید. لازم  به ذکر است که طراحی بر پایه استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمی‌تواند تناسب ابعادی صندلی‌ها را تضمین نماید.
متن کامل [PDF 857 kb]   (3192 دریافت)    
ابعاد صندلی کمباین‌های موجود، برای جامعه ایرانی مناسب نیست. امّا، با در نظر گرفتن ابعاد آنتروپومتریک کاربران می‌توان صندلی‌های را به لحاظ ارگونومیکی بهبود بخشید. لازم  به ذکر است که طراحی بر پایه استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمی‌تواند تناسب ابعادی صندلی‌ها را تضمین نماید.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر موارد
دریافت: 1399/1/27 | پذیرش: 1399/3/17 | انتشار الکترونیک: 1399/3/17

فهرست منابع
1. Houshyar E, Houshyar M. Tractor safety and related injuries in Iranian farms. Safety science. 2018 Mar 1;103:88-93. [DOI:10.1016/j.ssci.2017.11.018]
2. Kim JH, Dennerlein JT, Johnson PW. The effect of a multi-axis suspension on whole body vibration exposures and physical stress in the neck and low back in agricultural tractor applications. Applied ergonomics. 2018 Apr 1;68:80-9. [DOI:10.1016/j.apergo.2017.10.021] [PMID]
3. Lashgari M, Arab MR. Investigation of Relationship between Noise Annoyance and Neurophysiological Responses of Drivers in Exposure to Tractor Sound. Iranian Journal of Ergonomics. 2018 Oct 1;6(3):65-74. [DOI:10.30699/jergon.6.3.7]
4. Balasankari PK. Investigation On Ergonomics Of Tractor Operation As Influenced By Human Physiology, Vibration, And Noise (Doctoral dissertation, Tamil Nadu Agricultural University; Coimbatore). [Google Scholar]
5. Pheasant ST, Harris CM. Human strength in the operation of tractor pedals. Ergonomics. 1982 Jan 1;25(1):53-63. [DOI:10.1080/00140138208924926] [PMID]
6. Feyzi M, Navid H, Dianat I. Ergonomically based design of tractor control tools. International Journal of Industrial Ergonomics. 2019 Jul 1;72:298-307. [DOI:10.1016/j.ergon.2019.06.007]
7. Victor VM, Nath S, Verma A. Anthropometric survey of Indian farm workers to approach ergonomics in agricultural machinery design. Applied ergonomics. 2002;33(6):579-81. [DOI:10.1016/S0003-6870(02)00044-3]
8. Mehta CR, Tewari VK. Seating discomfort for tractor operators-a critical review. International Journal of Industrial Ergonomics. 2000 Jul 1;25(6):661-74. [DOI:10.1016/S0169-8141(99)00054-2]
9. Dupuis H. Effects of tractor operation on human stresses. Agricultural Engineering. 1959;40(9):510-25. [Google Scholar]
10. Hsiao H, Whitestone J, Bradtmiller B, Whisler R, Zwiener J, Lafferty C, Kau TY, Gross M. Anthropometric criteria for the design of tractor cabs and protection frames. Ergonomics. 2005 Mar 15;48(4):323-53. [DOI:10.1080/00140130512331332891] [PMID]
11. Mehta CR, Gite LP, Pharade SC, Majumder J, Pandey MM. Review of anthropometric considerations for tractor seat design. International Journal of Industrial Ergonomics. 2008 May 1;38(5-6):546-54. [DOI:10.1016/j.ergon.2007.08.019]
12. Morgan LJ, Mansfield NJ. A survey of expert opinion on the effects of occupational exposures to trunk rotation and whole-body vibration. Ergonomics. 2014 Apr 3;57(4):563-74. [DOI:10.1080/00140139.2014.887785] [PMID]
13. Romano E, Pirozzi M, Ferri M, Calcante A, Oberti R, Vitale E, Rapisarda V. The use of pressure mapping to assess the comfort of agricultural machinery seats. International Journal of Industrial Ergonomics. 2019 Aug 14:102835. [DOI:10.1016/j.ergon.2019.102835]
14. Daeijavad S, Maleki A. Proper farm tractor seat angles for the right posture using FEM. Computers and Electronics in Agriculture. 2016 Jun 1;124:318-24. [DOI:10.1016/j.compag.2016.02.025]
15. Tewari VK, Prasad N. Optimum seat pan and back-rest parameters for a comfortable tractor seat. Ergonomics. 2000 Feb 1;43(2):167-86. [DOI:10.1080/001401300184549] [PMID]
16. Yadav LS. An ergonomic study to match anthropometric dimensions of tractor operators with their seat in occupational condition of tea plantations in north-east India. Crop Research. 2012;44(3):473-8. [Google Scholar]
17. Rostami MA, Soltanabadi3-A AG, Shaker MM. Ergonomic assessment of some commonly used tractors in Iran. Journal of Agricultural Machinery. 2015;5(2):456-67. [DOI] [Google Scholar]
18. Ghaderi E, Maleki A, Dianat I. Design of combine harvester seat based on anthropometric data of Iranian operators. International Journal of Industrial Ergonomics. 2014 Nov 1;44(6):810-6. [DOI:10.1016/j.ergon.2014.10.003]
19. Agricultural Jihad Management Office of Bijar. Statistics of harvesting-combines. 2017.
20. Cochran WG. Planning and analysis of observational studies. John Wiley & Sons; 2009 Sep 25. [Google Scholar]
21. Gordon CC, Churchill T, Clauser CE, Bradtmiller CB, Mcconville JT, Tebbetts I. et al. 1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics. United States Army Natick research, Development and Engineering Center. 1989. [Google Scholar]
22. Iranian National Standardization Organization (INSO). Agricultural Machinery - Tractor - Driver's seat on wheeled agricultural or forestry tractors. INSO 13140. 2015.
23. Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI). Agricultural tractors - Operator's seating accommodations - Dimensions. ISIRI 8369. 2005. [Google Scholar]
24. International Organization for Standardization (ISO). Agricultural tractors - Operator's seating accommodations - Dimensions. ISO 4253. 1993. [Google Scholar]
25. Castellucci HI, Arezes PM, Molenbroek JF. Analysis of the most relevant anthropometric dimensions for school furniture selection based on a study with students from one Chilean region. Applied ergonomics. 2015 Jan 1;46:201-11. [DOI:10.1016/j.apergo.2014.08.005] [PMID]
26. Hsiao H, Whitestone J, Wilbur M, Lackore JR, Routley JG. Seat and seatbelt accommodation in fire apparatus: Anthropometric aspects. Applied ergonomics. 2015 Nov 1;51:137-51. [DOI:10.1016/j.apergo.2015.04.004] [PMID] [PMCID]
27. Orborne DJ. Ergonomics at work: Human factors in design and development. Chihester, England: John Wiley and Sons. 1996. [Google Scholar]
28. Gouvali MK, Boudolos K. Match between school furniture dimensions and children's anthropometry. Applied ergonomics. 2006 Nov 1;37(6):765-73. [DOI:10.1016/j.apergo.2005.11.009] [PMID]
29. Dul J, Weerdmeester B. Posture and movement. In: Dul, J., Weerdmeester, B. (Eds.), Ergonomics for Beginners. A Reference Guide. Taylor & Francis, London. 2008; pp. 11-18. [DOI:10.1201/9781420077520]
30. Chaffin DB, Andersson GB, Martin BJ. Guidelines for seated work. Occupational biomechanics. 1991:335-75. [Book] [Google Scholar]
31. Parcells C, Stommel M, Hubbard RP. Mismatch of classroom furniture and student body dimensions: empirical findings and health implications. Journal of adolescent health. 1999 Apr 1;24(4):265-73. [DOI:10.1016/S1054-139X(98)00113-X]
32. Dianat I, Karimi MA, Hashemi AA, Bahrampour S. Classroom furniture and anthropometric characteristics of Iranian high school students: proposed dimensions based on anthropometric data. Applied ergonomics. 2013 Jan 1;44(1):101-8. [DOI:10.1016/j.apergo.2012.05.004] [PMID]
33. Lee Y, Kim YM, Lee JH, Yun MH. Anthropometric mismatch between furniture height and anthropometric measurement: A case study of Korean primary schools. International Journal of Industrial Ergonomics. 2018; 68: 260-269. [DOI:10.1016/j.ergon.2018.08.010]
34. Castellucci HI, Arezes PM, Viviani CA. Mismatch between classroom furniture and anthropometric measures in Chilean schools. Applied ergonomics. 2010 Jul 1;41(4):563-8. [DOI:10.1016/j.apergo.2009.12.001] [PMID]
35. Halder P, Mahmud T, Sarker E, Karmaker C, Kundu S, Patel S, Setiawan A, Shah K. Ergonomic considerations for designing truck drivers' seats: The case of Bangladesh. Journal of occupational health. 2017:16-0163. [Article] [DOI] [Google Scholar]
36. Ghofrani M, Noori H. Assessing the appropriateness of educational furniture with body size of students in Yazd. Iranian Journal of Ergonomics. 2014 Dec 15;2(3):77-87. [Google Scholar]
37. Mououdi MA, Hosseini M. The determination of the static anthropometric characteristics for the computer users from the monitoring room of one of the industries in the mazandaran province for designing an ergonomic chair. Iranian Journal of Ergonomics. 2017 Nov 10;5(3):22-8. [DOI:10.30699/jergon.5.3.22]
38. Dewangan KN, Kumar GP, Suja PL, Choudhury MD. Anthropometric dimensions of farm youth of the north eastern region of India. International Journal of Industrial Ergonomics. 2005 Nov 1;35(11):979-89. [DOI:10.1016/j.ergon.2005.04.003]
39. Vyavahare RT, Kallurkar SP. Anthropometry of male agricultural workers of western India for the design of tools and equipments. International Journal of Industrial Ergonomics. 2016 May 1;53:80-5. [DOI:10.1016/j.ergon.2015.10.008]
40. Obi OF, Ugwuishiwu BO, Adeboye BS. A survey of anthropometry of rural agricultural workers in Enugu State, south-eastern Nigeria. Ergonomics. 2015 Jun 3;58(6):1032-44. [DOI:10.1080/00140139.2014.1001446] [PMID]
41. Wibowo RK, Soni P. Anthropometry and agricultural hand tool design for Javanese and Madurese farmers in east Java, Indonesia. APCBEE procedia. 2014 Jan 1;8:119-24. [DOI:10.1016/j.apcbee.2014.03.012]
42. Sombatsawat E, Robson MG, Siriwong W. Anthropometric dimension of agricultural workers in North Eastern Thailand. InCongress of the International Ergonomics Association 2018 Aug 26 (pp. 423-433). Springer, Cham. [DOI:10.1007/978-3-319-96065-4_47]
43. Pheasant S, Haslegrave CM. Bodyspace: Anthropometry, ergonomics and the design of work. CRC press; 2005 Jul 18. [DOI] [Google Scholar]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ارگونومی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Ergonomics

Designed & Developed by : Yektaweb