مجله ارگونومی- اطلاعات تماس
ارتباط با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راه‌های برقراری ارتباط با مجله


نشانی: دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکدۀ بهداشت، گروه ارگونومی
تلفن:  ۳۸۳۸۰۳۹۸ (۰۸۱) داخلی ۱۲۹
فاکس: ۳۸۳۸۰۵۰۹ (۰۸۱)
ایمیل: journaliehfs.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله ارگونومی:
http://journal.iehfs.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب