مجله ارگونومی- اطلاعات تماس
ارتباط با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 آدرس دفتر نشریه: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

تلفن دفتر نشریه:  شماره داخلی 357 - 08138380583 و 08138380160 و 08138380572
نمابر دفتر نشریه: 08138380509
پست الکترونیکی: journal@iehfs.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله ارگونومی:
http://journal.iehfs.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب