مجله ارگونومی- اطلاعات تماس
ارتباط با مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راه‌های برقراری ارتباط با مجله


نشانی: دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکدۀ بهداشت عمومی
تلفن:  8380090(811)
فاکس: 8380509(811)
ایمیل: journal@iehfs.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله ارگونومی:
http://journal.iehfs.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب