مجله ارگونومی- گروه داوران سال ۱۳۹۷
داوران سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/11 | 
گروه داوران همتای مجله ارگونومی در سال ۱۳۹۷
 
ردیف نام و نام خانوادگی رایانامه
۱ دکتر مهرداد عنبریان mehrdadanbarian۳۶gmail.com
۲ دکتر رشید حیدری مقدم Dr_haidariyahoo.com
۳ دکتر محمد بابامیری mohammad.babamirigmail.com
۴ دکتر فخرالدین قاسمی fk.ghasemigmail.com
۵ دکتر یدا... حمیدی hamidiumsha.ac.ir
۶ دکتر رستم گلمحمدی golmohamadiumsha.ac.ir
۷ دکتر جواد فردمال j۸۰fyahoo.com
۸ دکتر امید کلات پور kalatpourumsha.ac.ir
۹ دکتر مجید معتمدزاده motamedzadeyahoo.com
۱۰ دکتر ایمان دیانت im_dianatyahoo.com
۱۱ دکتر طالب عسکری پور taleb.askaripooryahoo.com
۱۲ دکتر محسن علیآبادی mohsen.aliabadiumsha.ac.ir
۱۳ دکتر مجید فلاحی mjfllhyahoo.com
۱۴ دکتر محمد صادق سهرابی ms.sohrabiaui.ac.ir
۱۵ دکتر رضا کاظمی reza_kazemi۲۰۰۷yahoo.com
۱۶ دکتر ندا مهدوی Nmahdavi۱yahoo.com
۱۷ مهندس محمدامین موعودی mououdi۲۰۰۶yahoo.com
۱۸ دکتر سعید بشیریان bashirianumsha.ac.ir
۱۹ دکتر مصطفی میرزایی علی‎آبادی Mirzaeiumsha.ac.ir
۲۰ دکتر داوود افشاری davodafiyahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله ارگونومی:
http://journal.iehfs.ir/find.php?item=1.147.34.fa
برگشت به اصل مطلب